Zespół projektowy

  • dr Aleksandra Gąsior - Kierownik Projektu 

(pracownik Katedry Mikroekonomii WNEiZ)

  • mgr Monika Smoguła - Asystnet Kierownika Projektu

(pracownik Akademickiego Biura Karier US)

  • mgr Iza Raulin - Specjalista ds. staży

(pracownik Akademickiego Biura Karier US)

  • mgr Agnieszka Skrycka - Specjalista ds.rozliczeń 

(praownik Działu Projektów Europejskich US)

 


Newsletter

Kontakt

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432