Program Warsztatów

9.00 Oficjalne otwarcie warsztatów

prof. UR dr hab. Bogusław Ślusarczyk

 

9.15 Panel 1. Metodologia badania przedsiębiorczości, prowadzenie prof Anna Barwińska-Małajowicz

prof. Tomasz Bernat - Badania przedsiębiorczości Studentów SES 2006 - case study 

dr Aleksandra Gąsior - Interdyscyplinarne badania przedsiębiorczości studentów - metodologia - case study projektu "Genoekonomia"

dr Jarosław Korpysa - Przedsiębiorczośc akademicka - przykład badań ankietowych (e-wystąpienie)

11.00 Przerwa kawowa

11.15 Panel 2. Metodologia badania rynku pracy, prowadzenie prof Tomasz Bernat

prof. Anna Barwińska-Małajowicz - Migracje na rynku pracy - podstawy badań

dr hab. Yuriy Bilan - Przedsiębiorczość migracyjna - na styku metodologii badań socjologicznych i ekonomicznych (e-wystąpienie)

mgr Agmieszka Łopatka - Metodologia badań koncepcji "Flexicurity" na rynku pracy (e-wystąpienie)

13.00. Podsumowanie obrad prof. Tomasz Bernat

Newsletter

Kontakt

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432