Komitet Organizacyjny

Komitet Organizacyjny

mgr Agnieszka Łopatka - Przewodnicząca (Uniwersytet Szczeciński)

dr Katarzyna Szara (Uniwersytet Rzeszowski)

mgr Marta Łakomy-Zinowik (Uniwersytet Szczeciński)

Newsletter

Kontakt

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432