Rada Programowa

Rada Programowa Warsztatów

prof US dr hab. Tomasz Bernat - Przewodniczący Rady Programowej (Uniwersytet Szczeciński)

prof. UR dr hab. Anna Barwińska-Małajowicz (Uniwersytet Rzeszowski)
prof. UR dr hab. Bogusław Ślusarczyk (Uniwersytet Rzeszowski)
dr hab Yuriy Bilan (Uniwersytet Szczeciński)
dr Aleksandra Gąsior (Uniwersytet Szczeciński)
dr Jarosław Korpysa (Uniwersytet Szczeciński)

 

 

 

Newsletter

Kontakt

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432