Szablon edytorski

Artykuły należy przygotować zgodnie z szablonem edytorskim. Uprzejmie informujemy, iż artykuły przygotowane niezgodnie z szablonem (np. przekroczenie maksymalnej liczby znaków, niewłaściwy układ bibliografii, przypisów, tabeli, rysunków itp.) nie będą recenzowane.

  

  • Monografia indeksowana na Web of Science 

szablon do pobrania 

  • Czasopismo Ekonomista 

szablon do pobrania 

  • Czasopismo Managerial Economics

szablon do pobrania 

  • Czasopismo Organization & Management Scientific Quarterly

szablon do pobrania 

  • Czasopismo Polityka Społeczna 

szablon do pobrania

  • Czasopismo Rynek Pracy 

szablon do pobrania

  • Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego

szablon do pobrania