Regulamin

 • Zgłoszenia należy dokonać elektronicznie na stronie internetowej www.mikroekonomia.net/zke.

 • Obowiązującymi  językami XIV  Zjazdu są język polski i język angielski.

 • Referat w języku polskim lub w języku angielskim, należy umieścić do dnia 31.01.2017r. w j. polskim oraz do1.03.2017 w j. angielskim na stronie internetowej: www.mikroekonomia.net/zke

 • Referat powinien mieć jasno sprecyzowany cel i problem badawczy, a treść referatu musi odpowiadać tytułowi.

 • Referaty muszą być zgodne z szablonem edytorskim zamieszczonym na stronie: www.mikroekonomia.net/zke

 • W przypadku uzyskania dwóch negatywnych recenzji przesłanego artykułu nie zostanie on opublikowany.

 • Organizatorzy Konferencji na podstawie nadesłanych propozycji tematów zadecydują o przyjęciu zgłoszonych referatów na konferencję i ich późniejszej publikacji w danym czasopiśmie.

 • Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie opłaty konferencyjnej w wysokości 1450 zł (kwota z VAT), która obejmuje: uczestnictwo w konferencji, zakwaterowanie, pełne wyżywienie, imprezy towarzyszące oraz publikację nadesłanej pracy. Koszt publikacji referatu bez udziału w konferencji wynosi 750 zł (kwota z VAT).

 •  Wycofanie się z udziału w konferencji (uczestnictwa lub publikacji) po 15.04.2017r. skutkuje brakiem możliwości zwrotu wpłaconej kwoty.

 • Osoby zainteresowane rezerwacją pokoju hotelowego poza terminem ZKE winny dokonać jej samodzielnie.

 • Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian regulaminu i terminów w harmonogramie XIV Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Ekonomii.

 

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432