Rada programowa

 • prof. dr hab. Danuta Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński (Przewodnicząca)
 • prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz, Szkoła Główna Handlowa
 • dr hab. prof.SGH Ewa Baranowska-Prokop, Szkoła Główna Handlowa
 • dr hab. prof.US Tomasz Bernat, Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab.  Ryszard Barczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Yuri Bilan, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. prof. UE Bożena Borkowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Zofia Dach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
 • prof. dr hab. Piotr Dominiak, Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Janina Godłów-Legiędź, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. prof. UO Krystyna Hanusik, Uniwersytet Opolski
 • prof. dr hab. Elżbieta Jantoń-Drozdowska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznania
 •  prof. dr hab. Wacław Jarmołowicz

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • dr hab. prof. UEP Sławomir Kalinowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. prof. UG Teresa Kamińska, Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Bożena Klimczak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Małgorzata Kokocińska, Uniwersytet Zielonogórski
 • dr hab. Jarosław Korpysa, Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Stanisław Maciej Kot, Politechnika Gdańska
 • dr hab. prof. SGH Robert Kruszewski, Szkoła Główna Handlowa
 • prof. dr hab. Elżbieta Kryńska, Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Prof. PG Ewa Lechman, Politechnika Gdańska
 • dr hab. prof. UO Urszula Łangowska - Szczęśniak, Uniwersytet Opolski 
 • dr hab. Maria Majewska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Maciej Miszewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 
 • prof. dr hab. Marian Noga, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Ewa Okoń- Horodyńska, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. prof. UE Maria Piotrowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. prof. SGH  Jacek Prokop, Szkoła Główna Handlowa
 • prof. dr hab. Krystyna Przybylska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. prof. SGH Michał Ramsza, Szkoła Główna Handlow
 • prof. dr hab.  Marek Ratajczak , Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Jerzy Sokołowski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Stanisław Swadźba, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Bogumiła Szopa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. prof. UE Grażyna Węgrzyn, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Urszula Zagóra - Jonszta, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. prof. UE Ewa Zeman-Miszewska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432