Rada Programowa

Dr hab. Tomasz Bernat (Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej WNEiZ, Katedra Mikroekonomii) - Przewodniczący Rady Programowej

Prof. zw. dr hab. Jerzy Dudziński (Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych)  

Prof. zw. dr hab. Edward Urbańczyk (Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw)

Dr hab. prof. UE Wrocław Waldemar Tyc (Katedra Mikroekonomii)

Dr hab. prof US Halina Nakoniczna - Kisiel (Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych)

Dr hab. prof US Danuta Miłaszewicz  (Katedra Makroekonomii)

Dr hab. prof US Iga Rudawska (Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw)

Dr hab. prof US Barbara Kryk (Katedra Polityki Społeczno - Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych)

Dr hab. prof. UE Poznań Piotr Bartkowiak (Katedra Zarządzania Strategicznego)

Dr hab. prof. US Augustyna Burlita (Katedra Marketingu)

Dr hab. prof. US Krzysztof Janasz (Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem)

Dr hab.  prof. US Ewa Frąckiewicz (Katedra Marketingu)

Dr Barbara Czerniachowicz (Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw)

Dr Aleksandra Gąsior (Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw

Dr Yuriy Bilan (Katedra Mikroekonomii)

Dr Jarosław Korpysa (Katedra Mikroekonomii)

 

 

Newsletter

Kontakt

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432