Rada Programowa

 • prof. zw. dr hab. Danuta Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński (Przewodnicząca)

 • prof. zw. dr hab. Elżbieta Adamowicz, Szkoła Główna Handlowa

 • dr hab. prof. SGH Ewa Baranowska-Prokop, Szkoła Główna Handlowa

 • dr hab. prof. US Tomasz Bernat, Uniwersytet Szczeciński

 • prof. zw. dr hab. Ryszard Barczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 • dr hab. prof. UE Bożena Borkowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 • prof. zw. dr hab. Andrzej Czyżewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 • prof. zw. dr hab. Zofia Dach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 • prof. zw. dr hab. Piotr Dominiak, Politechnika Gdańska

 • prof. zw. dr hab. Bogusław Fiedor, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 • prof. zw. dr hab. Janina Godłów-Legiędź, Uniwersytet Łódzki

 • prof. zw. dr hab. Urszula Grzelońska, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie

 • dr hab. prof. UO Krystyna Hanusik, Uniwersytet Opolski

 • prof. zw. dr hab. Elżbieta Jantoń-Drozdowska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

 • prof. zw. dr hab. Wacław Jarmołowicz, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

 • dr hab. prof. UEP Sławomir Kalinowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 • dr hab. prof. UG Teresa Kamińska, Uniwersytet Gdański

 • prof. zw. dr hab. Bożena Klimczak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 • prof. zw. dr hab. Małgorzata Kokocińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 • dr hab. prof. SGH Robert Kruszewski, Szkoła Główna Handlowa

 • prof. zw. dr hab. Elżbieta Kryńska, Uniwersytet Łódzki

 • prof. zw. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski, Uniwersytet Łódzki

 • dr hab. prof. UO Urszula Łangowska - Szczęśniak, Uniwersytet Opolski

 • dr hab. Maria Majewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • prof. zw. dr hab. Maciej Miszewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 • prof. zw. dr hab. Marian Noga, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

 • prof. zw. dr hab. Ewa Okoń- Horodyńska, Uniwersytet Jagielloński

 • dr hab. prof. UE Maria Piotrowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 • dr hab. prof. SGH Jacek Prokop, Szkoła Główna Handlowa

 • dr hab. prof. UEK Krystyna Przybylska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 • dr hab. prof. SGH Michał Ramsza, Szkoła Główna Handlowa

 • prof. zw. dr hab. Marek Ratajczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. prof. SAN Konrad Raczkowski, Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

 • prof. zw. dr hab. Jerzy Sokołowski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 • prof. zw. dr hab. Stanisław Swadźba, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 • prof. zw. dr hab. Bogumiła Szopa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 • dr hab. prof. UE Waldemar Tyc, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 • prof. zw. dr hab. Urszula Zagóra - Jonszta, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 • dr hab. prof. UE Ewa Zeman-Miszewska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach