Rada Programowa

  • prof. dr hab. Danuta Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński (Przewodnicząca)

 W przygtowaniu

Newsletter

Kontakt

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432