Rada Programowa

prof. dr hab. Danuta Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński (Przewodnicząca)

dr hab. prof. SGH Ewa Baranowska-Prokop, Szkoła Główna Handlowa

prof. dr hab. Marek Bednarski, Uniwersytet Warszawski

dr hab. prof. US Tomasz Bernat, Uniwersytet Szczeciński

prof. dr hab.  Ryszard Barczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. prof. UR Anna Barwińska-Małajowicz, Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. prof. UE Bożena Borkowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Zofia Dach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

prof. dr hab. Piotr Dominiak, Politechnika Gdańska

dr hab. prof. PG Małgorzata Gawrycka, Politechnika Gdańska

dr hab. prof. UO Krystyna Hanusik, Uniwersytet Opolski

dr hab. prof. PŚ Izabela Jonek-Kowalska, Politechnika Śląska

dr hab. prof. UG Teresa Kamińska, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Bożena Klimczak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr hab. prof. UEP Magdalena Knapińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. dr hab. Małgorzata Kokocińska, Uniwersytet Zielonogórski

dr hab. prof. US Jarosław Korpysa, Uniwersytet Szczeciński

dr hab. prof. SGH Robert Kruszewski, Szkoła Główna Handlowa

dr hab. prof. PG Ewa Lechman, Politechnika Gdańska

dr hab. prof. UO Urszula Łangowska - Szczęśniak, Uniwersytet Opolski 

dr hab. Maria Majewska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Ewa Okoń- Horodyńska, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. prof. UE Izabela Ostoj, Uniwersytet ekonomiczny w Katowicach

prof. dr hab. Wojciech Pacho, Szkoła Główna Handlowa

dr hab. prof. SGH  Jacek Prokop, Szkoła Główna Handlowa

dr hab. prof. SGH Mariusz Próchniak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr hab. prof. UwB Renata Przygodzka, Uniwersytet w Białymstoku

dr hab. prof. SGH Michał Ramsza, Szkoła Główna Handlow

prof. dr hab.  Marek Ratajczak , Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. dr hab. Stanisław Swadźba, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

prof. dr hab. Bogumiła Szopa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr hab. prof. UWM Rafał Warżała, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. prof. UE Grażyna Węgrzyn, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr hab. prof. UEK Robert Wojciech Włodarczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. dr hab. Urszula Zagóra - Jonszta, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr hab. prof. PO Mariusz  Zieliński, Politechnika Opolska