Punktacja za publikację

Punktacja za publikację

Organizatorzy zwracają się z uprzejmą prośbą o dotrzymanie terminu składania artykułów. Wynika to z procedur wydawniczych, a dążymy do tego by Państwo mogli otrzymać publikację na Zjazd Katedr Ekonomii w czerwcu. 

Zgłoszone referaty zostaną opublikowane w czasopismach wymienionych poniżej, z następującymi zastrzeżeniami:

1.  Liczba prac zgłoszonych w ramach 16 ZKE do poszczególnych czasopism jest ograniczona. Szczegółowe informacje podane są przy czasopiśmie.
2.  Prace zgłoszone do opublikowania muszą uzyskać dwie pozytywne „ślepe” recenzje.
3.  Wyboru prac do umieszczenia w danym czasopiśmie dokonuje jego Rada Wydawnicza.
4.  Ze względu na możliwości wydawnicze poszczególnych czasopism angielskojęzycznych, przewidywany termin wydania poszczególnych przyjętych prac to lata 2019-2020.
5.  W przypadku braku możliwości opublikowania artykułu w wybranym przez Autora czasopiśmie (po uzyskaniu pozytywnych recenzji), Przewodnicząca Rady Programowej Konferencji zarekomenduje publikację w innym czasopiśmie związanym z 16 ZKE.

 

Zgłoszone referaty zostaną opublikowane w następujących czasopismach:

  • w języku angielskim:

Rozdział w monografii indeksowanej na Web of Science (PO UZYSKANIU INDEKSACJI NA WOS 15 punktów)


Uczestnikom Konferencji oferujemy możliwość opublikowania prac w anglojęzycznej monografii pokonferencyjnej. Monografia zostanie wydana przez włoskie wydawnictwo "Filodiritto Editore" i będzie złożona do CLARIVATE ANALYTICS (DAWNIEJ Thompson Reuters) celem zamieszczenia jej na liście publikacji zarejestrowanych do uzyskania Impact Factor ISI

Managerial Economics (13 punktów, MNiSW 2016, lista B),  przyjęte zostanie 15 prac

Organization & Management Scientific Quarterly (9 punktów, MNiSW 2016, lista B)


Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego eISSN 2300-4096 (9 punktów, MNiSW 2016, lista B) przyjęte zostanie 5 prac 
  • w języku polskim:

Ekonomista (14 punktów, MNiSW 2016, lista B) 

Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego eISSN 2300-4096 (9 punktów, MNiSW 2016, lista B) przyjęte zostanie 10 prac 

Polityka Społeczna (12 punktów, MNiSW 2016, lista B) 

Rynek Pracy