Biuro konferencji

Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński

ul. Mickiewicza 64-66, 71-101 Szczecin

Zgłoszenia na konferencję: www.mikroekonomia.net/zke

Kontakt

Sprawy organizacyjne, płatności, faktury: zke@wneiz.pl

Publikacje: publikacja.zke@wneiz.pl

Newsletter

Kontakt

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432