Dokumenty dla Studenta

Dokumenty zgłoszeniowe

 • Formularz zgłoszeniowy Kandydata/ki na staż
 • Zaświadczenie z Uczelni o posiadaniu statusu studenta/ki Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Zaświadczenie z Uczelni o średniej ocen 
  w poprzednim roku studiów.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających aktywność i doświadczenie zawodowe Kandydata/ki.
 • CV.

 

Regulamin staży

 

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432