Rozdział 3. Przedsiębiorstwo, produkcja, koszty, przychody i zyski

link link link

strona w budowie

Newsletter

Kontakt

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432