Regulamin

 

 • Obowiązującymi  językami XI  Zjazdu są język polski i język angielski.
 • Autorzy referatów proszeni są o zgłoszenie udziału w konferencji do dnia 28.02.2014.
 • Referaty należy nadsyłać do dnia 01.04.2014 w języku polskim oraz w języku angielskim. Referaty należy nadsyłać wyłącznie w formie elektronicznej przez stronę internetową Konferencji: www.mikroekonomia.net/zke  Dodatkowo należy nadesłać oświadczenie, iż zarówno treść referatu, jak i jego tytuł  nie były do tej pory publikowane. Treść oświadczenia znajduje się na stroniewww.mikroekonomia.net/zke
 • Tematyka nadsyłanych referatów powinna prezentować wyniki pracy badawczej autora (autorów).
 • Referat powinien mieć jasno sprecyzowany cel i problem badawczy a treść referatu musi odpowiadać tytułowi. Będą przyjmowane wyłącznie referaty dostosowane do szablonu edytorskiego zamieszczonego na stroniewww.mikroekonomia.net/zke
 • Organizatorzy Konferencji na podstawie nadesłanych propozycji tematów zadecydują o przyjęciu zgłoszonych referatów na konferencję i ich późniejszej publikacji w danym czasopiśmie.
 • W przypadku uzyskania dwóch negatywnych recenzji nadesłanego artykułu 
  i udziału w konferencji Organizatorzy Konferencji nie zwracają opłaty konferencyjnej.
 • W przypadku braku udziału w konferencji i uzyskania dwóch negatywnych recenzji nadesłanego artykułu Organizatorzy Konferencji zwracają 35% opłaty konferencyjnej.
 • Zgłoszenia należy dokonać elektronicznie na stronie internetowejwww.mikroekonomia.net/zke.
 • Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie opłaty konferencyjnej w wysokości 
  1400 zł (kwota z VAT), która obejmuje uczestnictwo w konferencji, zakwaterowanie, pełne wyżywienie, imprezy towarzyszące oraz publikację nadesłanych prac. Koszt publikacji referatu bez udziału w konferencji wynosi 
  950 zł (kwota z VAT).
 • Wycofanie się z udziału w konferencji (uczestnictwa lub publikacji) po 
  15.04.2014 r. skutkuje brakiem możliwości zwrotu opłaty konferencyjnej.
 • Osoby zainteresowane rezerwacją miejsc w hotelu (poza terminem Zjazdu) powinny dokonywać jej samodzielnie
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian regulaminu i terminów w  harmonogramie XI Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Ekonomii.

Zgłoszenie udziału traktowane jest jako przyjęcie warunków określonych  w niniejszym Regulaminie.

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432