Rada Programowa

Rada Programowa XVI Kulickich Warsztatów Ekonomicznych:

prof. Tomasz Bernat (Przewodniczący), Uniwersytet Szczeciński

prof. Teresa Kamińska, Uniwersytet Gdański

prof. Robert Kruszewski, Szkoła Główna Handlowa

prof. Yuriy Bilan, Uniwersytet Szczeciński

prof. Jarosław Korpysa, Uniwersytet Szczeciński

prof. Leszek Czerwonka, Uniwersytet Gdański

dr Alksandra Gąsior, Uniwersytet Szczeciński

dr Jakub Gazda, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr Ewa Ignaciuk, Uniwersytet Gdański

dr Sylwia Machowska-Okrój, Uniwersytet Gdański

dr Maciej Brycz, Uniwersytet Gdański

 

Newsletter

Kontakt

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432