Rada Programowa

prof. dr hab. Danuta Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński (Przewodnicząca)

prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz, Szkoła Główna Handlowa

prof. dr hab. Ewa Baranowska-Prokop, Szkoła Główna Handlowa

prof. dr hab. Tomasz Bernat, Uniwersytet Szczeciński

prof. dr hab. Ryszard Barczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. dr hab. Bożena Borkowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Zofia Dach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. dr hab. Krystyna Hanusik,  Uniwersytet Opolski 

prof. dr hab. Wacław Jarmołowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. dr hab. Sławomir Kalinowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. dr hab. Teresa Kamińska, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Bożena Klimczak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Małgorzata Kokocińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. dr hab. Urszula Łangowska - Szczęśniak, Uniwersytet Opolski

prof. dr hab. Maciej Miszewski, Uniwersytet Ekonomiczny  w Katowicach

prof. dr hab. Marian Noga, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

prof. dr hab. Ewa Okoń- Horodyńska, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Jacek Prokop, Szkoła Główna Handlowa

prof. dr hab. Krystyna Przybylska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. dr hab. Jerzy Sokołowski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Stanisław Swadźba, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

prof. dr hab. Bogumiła Szopa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. dr hab. Urszula Zagóra - Jonszta, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

prof. dr hab. Ewa Zeman-Miszewska, Uniwersytet Ekonomiczny  w Katowicach

Newsletter

Kontakt

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432