Rada Programowa

 • prof. dr hab. Danuta Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński (Przewodnicząca)
 • prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz, Szkoła Główna Handlowa
 • prof. dr hab. Ewa Baranowska-Prokop, Szkoła Główna Handlowa
 • prof. dr hab. Tomasz Bernat, Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Ryszard Barczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Bożena Borkowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Zofia Dach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Piotr Dominiak, Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Bogusław Fiedor, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Urszula Grzelońska, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie
 • prof. dr hab. Krystyna Hanusik,  Uniwersytet Opolski 
 • prof. dr hab. Wacław Jarmołowicz, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • prof. dr hab. Sławomir Kalinowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Teresa Kamińska, Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Bożena Klimczak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Małgorzata Kokocińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Robert Kruszewski, Szkoła Główna Handlowa
 • prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski, Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Urszula Łangowska - Szczęśniak, Uniwersytet Opolski
 • prof. dr hab. Maciej Miszewski, Uniwersytet Ekonomiczny  w Katowicach
 • prof. dr hab. Marian Noga, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Ewa Okoń- Horodyńska, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Jacek Prokop, Szkoła Główna Handlowa
 • prof. dr hab. Krystyna Przybylska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Michał Ramsza, Szkoła Główna Handlowa
 • prof. dr hab. Jerzy Sokołowski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Stanisław Swadźba, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Bogumiła Szopa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Waldemar Tyc, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Urszula Zagóra - Jonszta, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Ewa Zeman-Miszewska, Uniwersytet Ekonomiczny  w Katowicach