Punktacja za konferencje

Zgłoszone referaty zostaną opublikowane w  następujących czasopismach:


w j. angielskim:

  • Economics & Sociology  (9 punktów wg. nowej listy  MNiSW)
  • Journal of International Studies (8 punktów wg. nowej listy  MNiSW)

 

w j. polskim:

  • Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego (7 punktów wg. nowej listy  MNiSW)

 

Spis treści Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania , N 35, 2014

http://mikroekonomia.net/documents/3/SIP_2014.pdf?1413453562

Newsletter

Kontakt

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432