Firma, rynek, konsument - szanse i zagrożenia

Redaktor naukowy: Danuta Kopycińska

Wydawnictwo: Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego

Miejsce i rok wydania: Szczecin 1999

Dostępna w bibliotece: dostępna

Wersja elektroniczna

 • Tomasz Bernat - Koszt alternatywny w finansowaniu ryzyka
  Strony: 5-8

 • Katarzyna Biernacka, Luiza Lenc-Skawińska - Pierwsze wrażenie a rozmowa kwalifikacyjna
  Strony: 9-12

 • Monika Bodo - Wprowadzenie fixingu w Polsce
  Strony: 13-16

 • Wiesława Bogusławska - Metoda satysfakcji narzędziem wspierającym decyzje gospodarcze
  Strony: 17-20

 • Barbara Czerniachowicz - Wybrane problemy optymalizacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie
  Strony: 21-25

 • Marek Drzazga - Oddziaływanie promocji na decyzje konsumentów
  Strony: 26-29

 • Barbara Kryk - Czystsza produkcja jako wyraz ekologizacji zarządzania firmą zgodny z wymogami rynku
  Strony: 30-33

 • Urszula Maciejczuk, Małgorzata Zimnoch - Osobowość a kariera menedżera
  Strony: 34-37

 • Agnieszka Majewska - Fundusze hedgingowe jako nowa forma lokaty kapitału
  Strony: 38-42

 • Sebastian Majewski - Efekt poniedziałku na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie
  Strony: 43-46

 • Grażyna Maniak - Wpływ tendencji na rynku pracy na kształtowanie polityki personalnej firm
  Strony: 47-50

 • Patrycja Manorek - Wprowadzenie EURO - konsekwencje dla przedsiębiorstw
  Strony: 51-54

 • Ewa Mazur - System zapewnienia jakości - podstawowy atut przedsiębiorstwa na rynku
  Strony: 55-58

 • Danuta Miłaszewicz - Polski sektor małych i średnich przedsiębiorstw
  Strony: 59-62

 • Ewa Mińska - Globalizacja - szanse i zagrożenia dla Polski i polskich przedsiębiorstw
  Strony: 63-67

 • Marta Młokosiewicz - Sytuacja dochodowa gospodarstw domowych w Polsce w okresie przemian gospodarczych
  Strony: 68-71

 • Renata Nowak-Lewandowska - Sytuacja na polskim rynku pracy w dobie współczesnych przemian społeczno-gospodarczych
  Strony: 72-74

 • Wanda Nowara - Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na konkurencyjność gospodarki kraju goszczącego
  Strony: 75-79

 • Dominik Rozkrut - Początki ewolucji teorii cykli koniunkturalnych
  Strony: 83-86

 • Katarzyna Szarzec - Możliwości interpretacyjne pojęcia konkurencyjność
  Strony: 87-91

 • Urszula Wawer - Kierunki zmian w procesie finansowania i zarządzania opieki zdrowotnej
  Strony: 92-94

 • Edward Wiśniewski - Równowaga cen w duopolu przestrzennym (polityka cen fabrycznych)
  Strony: 95-98

 • Agnieszka Zagórska-Rybowska, Ewa Babicz-Zielińska - Preferencje konsumenckie i czynniki je kształtujące
  Strony: 99-102

 • Aneta Zelek - Internacjonalizacja przedsiębiorstw krajowych jako strategia przetrwania w obliczu globalizacji biznesu
  Strony: 103-110

 • Wojciech Jarecki - Elastyczne formy czasu pracy w przedsiębiorstwie
  Strony: 111-113

 • Andrzej Kobylec - Sieci handlu detalicznego w Polsce
  Strony: 114-116

 • Marek Kunasz - Program powszechnej prywatyzacji - sukces czy niepowodzenie?
  Strony: 117-119

 • Monika Sobotka - Usługi w kontekście polskiego członkostwa w Unii Europejskiej
  Strony: 120-122

 • Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak - Piractwo gospodarcze i fałszerstwo towarów w świetle wybranych przepisów prawnych obowiązujących w Polsce
  Strony: 123-125

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432