Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską

Redaktor naukowy: Krzysztof Piech, Grzegorz Szczodrowski

Wydawnictwo: Instytut Wiedzy

Miejsce i rok wydania: Warszawa 2003

Dostępna w bibliotece: niedostępna

Wersja elektroniczna

 • Barbara Siuta - Uwarunkowania i możliwości działania polskich przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej
  Strony: 9-21
  Pobierz
 • Magdalena Twarowska - Wielkość, struktura i dynamika podaży pracy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych
  Strony: 23-33

 • Barbara Kalinowska-Nawrotek - Kobiety na rynku pracy (sytuacja w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej)
  Strony: 35-46

 • Barbara Lubas - Finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez programy pomocowe Unii Europejskiej
  Strony: 47-59

 • Maja Piekut - Partycypacja pracownicza w zarządzaniu przedsiębiorstwem - w świetle doświadczeń krajów Unii Europejskiej
  Strony: 61-70

 • Roman Śmietański - Europejskie Rady Zakładowe a ich prawny aspekt w Polsce
  Strony: 71-76

 • Agnieszka Rosińska - Wizerunek polskiego negocjatora w dobie integracji z Unią Europejską
  Strony: 77-95

 • Anna Grabska - Instrumenty konkurowania a trwałość przewagi konkurencyjnej
  Strony: 99-113

 • Agnieszka Cenker - Internacjonalizacja działalności gospodarczej a strategie rozwoju polskich przedsiębiorstw
  Strony: 115-121

 • Adam Wyszkowski - System podatkowy a rozwój przedsiębiorczości
  Strony: 123-131

 • Janusz Myszczyszyn, Wioletta Myszczyszyn - Informacja - czwartym czynnikiem produkcji
  Strony: 133-143

 • Nina Witulska - Zarządzanie wiedzą w aspekcie osiągania przewagi konkurencyjnej
  Strony: 145-153

 • Teresa Rek - Przedsiębiorczość małych i średnich firm czynnikiem rozwoju gospodarki polskiej
  Strony: 155-164

 • Janina Jędrzejczak-Gas, Jacek Gas, Jolanta Laskowska - Małe i średnie przedsiębiorstwa na tle sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w II połowie lat 90-tych
  Strony: 165-174

 • Artur Piotrowicz - Przystosowywanie polskich przedsiębiorstw do współczesnych uwarunkowań gospodarczych (na przykładzie przemysłu spirytusowego)
  Strony: 175-189

 • Robert Arczewski, Paweł Szudra - Ewolucja świadomości ubezpieczeniowej w polskich przedsiębiorstwach
  Strony: 193-199

 • Malwina Szczepkowska - Funkcjonowanie przedsiębiorstw w ramach grup kapitałowych na przykładzie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych
  Strony: 201-213

 • Magdalena Rękas - Regulacje podatkowe jako czynnik rozwoju usług leasingowych w Polsce
  Strony: 215-228

 • Maciej Schulz - Determinanty sukcesu nowych produktów sektora usług finansowych
  Strony: 229-235

 • Anna Krzysiek - Kapitał podwyższonego ryzyka wsparciem dla małej i średniej przedsiębiorczości
  Strony: 237-247

 • Bogumiła Wyszyńska - Optymalna forma ewidencji księgowej jako warunek prawidłowego rozwoju małych przedsiębiorstw
  Strony: 249-255

 • Bartosz Kołodziejczyk, Dariusz Dudkiewicz - Organizacja i oferta polskich e-banków
  Strony: 259-267

 • Anna Rychły-Lipińska,Katarzyna Dajczak - Koszty jakości w przedsiębiorstwie
  Strony: 269-277

 • Małgorzata Wasiuk - System CRM jako narzędzie wspomagające pomiar kosztów obsługi klienta metodą ABC
  Strony: 279-291

 • Michał Duber, Rafał Kania - Wybrane możliwości i bariery w praktycznym wykorzystaniu Internetu w działalności gospodarczej
  Strony: 293-300

 • Agnieszka Budziewicz, Anna Drab-Kurowska - E-commerce jako element wspomagający funkcjonowanie krajowego operatora pocztowego w obliczu globalizacji
  Strony: 301-310

 • Piotr Ładny - Umowy międzyoperatorskie jako kluczowy element liberalizacji rynku usług telekomunikacyjnych
  Strony: 311-320

 • Beata Gałka, Malwina Drescher - Wybrane aspekty reengineeringu w kontekście czynnika ludzkiego w przedsiębiorstwie
  Strony: 321-329

 • Dawid Żochowski - Informatyka w służbie edukacji - system edukacyjny wobec rozwoju technologii informatycznych
  Strony: 331-339

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432