Kapitał ludzki w gospodarce

Redaktor naukowy: Danuta Kopycińska

Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2003

Dostępna w bibliotece: dostępna

Wersja elektroniczna

 • Marek Kunasz - Ogólny zarys koncepcji kapitału intelektualnego
  Strony: 7-17
  Pobierz
 • Nina Witulska - Zarządzanie wiedzą - problemy na drodze funkcjonowania i rozwoju koncepcji w przedsiębiorstwie
  Strony: 19-28
  Pobierz
 • Wojciech Jarecki - Koncepcja kapitału ludzkiego
  Strony: 29-37
  Pobierz
 • Barbara Czerniachowicz - Organizacja ucząca się a organizacja inteligentna
  Strony: 39-51
  Pobierz
 • Grażyna Maniak - Zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście współczesnych teorii rynku pracy
  Strony: 53-67
  Pobierz
 • Alicja Musiał-Paczkowska - Segmentacja rynku pracy
  Strony: 69-88
  Pobierz
 • Marta Młokosiewicz - Kapitał społeczny i kapitał ludzki a kwestia ubóstwa
  Strony: 91-100
  Pobierz
 • Renata Nowak-Lewandowska - Stan polskiego rynku pracy w obliczu wzrostu konkurencji na rynkach Unii Europejskiej
  Strony: 101-111
  Pobierz
 • Czesława Pilarska - Oddziaływanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zatrudnienie w Polsce
  Strony: 113-122
  Pobierz
 • Jarosław Korpysa - Bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych
  Strony: 123-133
  Pobierz
 • Patrycja Zwiech - Dyskryminacja kobiet na rynku pracy w Polsce
  Strony: 135-146
  Pobierz
 • Barbara Czerniachowicz - Analiza i ocena planowania zatrudnienia w badanych przedsiębiorstwach województwa zachodniopomorskiego
  Strony: 147-157
  Pobierz
 • Jarosław Poteralski - Związki zawodowe a konkurencyjność rynku (pracy)
  Strony: 159-172
  Pobierz
 • Barbara Kryk - Odpowiedzialność pracodawców i pracowników w zarządzaniu środowiskowym
  Strony: 173-181
  Pobierz
 • Wojciech Jarecki - Rola właściwego doboru pracowników jako narzędzie tworzenia kapitału ludzkiego w firmie
  Strony: 183-193
  Pobierz

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432