Problemy globalizacji gospodarki

Redaktor naukowy: Tomasz Bernat

Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2003

Dostępna w bibliotece: dostępna

Wersja elektroniczna

 • Joanna Brózda - Czynniki globalizacji gospodarczej
  Strony: 7-24
  Pobierz
 • Krzysztof Stopczyński - Ekonomiczne i pozaekonomiczne aspekty problematyki globalizacji
  Strony: 25-31
  Pobierz
 • Ewa Bilewicz - Globalizacja międzynarodowych rynków finansowych a zewnętrzne źródła finansowania krajów rozwijających się
  Strony: 33-40
  Pobierz
 • Artur Piotrowicz - Wyzwania organizacyjne stojące przed podmiotami gospodarczymi w obliczu globalnej konkurencji
  Strony: 41-48
  Pobierz
 • Grzegorz Górniewicz - Zadłużenie zagraniczne jako problem globalny
  Strony: 49-55
  Pobierz
 • Iwona Sobczak - Wpływ sfery logistyki na konkurencyjność przedsiębiorstw w aspekcie globalizacji otoczenia
  Strony: 57-65
  Pobierz
 • Aleksandra Kostrzewa - Wpływ procesów globalizacji na produkty ubezpieczeniowe w Polsce
  Strony: 67-72
  Pobierz
 • Michał Kruszka - Liberalizacja międzynarodowego przepływu usług finansowych w europejskich krajach okresu transformacji
  Strony: 73-85
  Pobierz
 • Rafał Żelazny - Nowa gospodarka: mity i rzeczywistość. Od fascynacji do naukowego poznania
  Strony: 87-104
  Pobierz
 • Wojciech Giza - Postęp społeczno - gospodarczy w poglądach klasyków ekonomii
  Strony: 105-114
  Pobierz
 • Ryszard Kowalski - Efekty sieciowe a błędy rynku
  Strony: 115-125
  Pobierz
 • Krzysztof Piech - Pęknięcie "bańki internetowej" w 2000 r a polska gospodarka
  Strony: 127-146
  Pobierz
 • Pluta Anna - Globalizacja gospodarki a sprawność pracy kierowniczej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem
  Strony: 147-159
  Pobierz
 • Welc Jacek - Analiza związku pomiędzy zmianami stóp procentowych a inflacją w wybranych państwach
  Strony: 161-173
  Pobierz
 • Danuta Miłaszewicz - Przedsiębiorstwa regionu szczecińskiego a procesy globalizacyjne - wyniki badań
  Strony: 175-184
  Pobierz
 • Joanna Rachocka - Dekonsumpcja, domocentryzm, ekologizacja życia - nowe tendencje konsumenckie w rozwiniętych gospodarkach rynkowych
  Strony: 185-191
  Pobierz
 • Joanna Brózda - Wpływ Internetu na zmiany procesów gospodarczych i społecznych
  Strony: 193-200
  Pobierz
 • Piotr Józwiak - Rozwój infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej a handel elektroniczny
  Strony: 201-206
  Pobierz
 • Robert Blażlak - Internet - czynnik tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
  Strony: 207-213
  Pobierz
 • Mirosław Moroz - Rodzaje mechanizmów wymiany stosowane w internecie
  Strony: 215-221
  Pobierz
 • Ewa Frąckiewicz - Potencjalny i realny wpływ Internetu na marketing w firmie
  Strony: 223-231
  Pobierz
 • Tomasz Bernat, Marek Kunasz - Konkurs "Młody Inwestor" szansą na pobudzanie przedsiębiorczości młodych - wyniki badań
  Strony: 233-240
  Pobierz

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432