Przedsiębiorczoć kluczem do sukcesu młodych

Redaktor naukowy: Tomasz Bernat

Wydawnictwo: Instytut Wiedzy

Miejsce i rok wydania: Szczecin-Warszawa 2003

Dostępna w bibliotece: dostępna

Wersja elektroniczna

  • Joanna Hernik, Karolina Zięba - Przedsiębiorczość - wybór czy konieczność? Studium w oparciu o badania ankietowe
    Strony: 9-25
    Pobierz
  • Piotr Jegier - Finansowe metody wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
    Strony: 27-45
    Pobierz
  • Łukasz Kaźmierczak - W kolejce po sukces
    Strony: 47-62
    Pobierz
  • Łukasz Kubicki - Wiedza i innowacyjność - czyli jak wygrać w dobie globalizacji
    Strony: 63-75
    Pobierz
  • Joanna Kurzawska, Izabela Lisiewicz - Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - rola i uwarunkowania działania
    Strony: 77-93
    Pobierz
  • Joanna Majerska - Własna firma - szansą na sukces?
    Strony: 95-113
    Pobierz
  • Krzysztof Stopczyński - Rozwój przedsiębiorczości w Polsce na tle transformacji ustrojowej
    Strony: 115-121
    Pobierz
  • Arleta Szczepankowska - Własna firma - najlepszym miejscem zatrudnienia
    Strony: 123-136
    Pobierz
  • Nina Witulska - Internet - szansa rozwoju dla przedsiębiorstwa
    Strony: 137-147
    Pobierz

Newsletter

Kontakt

  • Uniwersytet Szczeciński
  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
  • Katedra Mikroekonomii
  • ul. Mickiewicza 64
  • 71-101 Szczecin
  • Sekretariat - pokój 432