Przedsiębiorczoć: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa

Redaktor naukowy: Krzysztof Piech, Marcin Kulikowski

Wydawnictwo: Instytut Wiedzy

Miejsce i rok wydania: Warszawa 2003

Dostępna w bibliotece: niedostępna

Wersja elektroniczna

 • Jan D. Antoszkiewicz - Rozwijanie przedsiębiorczości - wybrane koncepcje
  Strony: 11-16
  Pobierz
 • Jacek Brdulak, Andrzej Muszyński - Rola edukacji ekonomicznej w kształtowaniu przedsiębiorczości młodych
  Strony: 17-38

 • Irena Dudzik-Lewicka - Cele i kierunki polityki rządowej wobec sektora MSP oraz jego możliwości rozwojowe w kontekście integracji Polski z Unią Europejską
  Strony: 39-46

 • Sławomir Jankiewicz - Założenia do systemu wspierania małych i średnich przedsiębiorstw
  Strony: 47-64

 • Marek Urbaniak - Oczekiwania przedsiębiorców a możliwości korzystania z usług e-administracji w Polsce
  Strony: 65-72

 • Michał Kruszka - Antydumping i WTO: doświadczenia europejskich gospodarek okresu transformacji
  Strony: 73-94

 • Anna Golejewska - Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a konkurencyjność przemysłowa Polski oraz wybranych krajów Europy Środkowej i Wschodniej
  Strony: 95-122

 • Michał Konwicki - Zadania i działanie izb gospodarczych w Polsce
  Strony: 123-130

 • Marcin Kulikowski - Stymulowanie przedsiębiorczości w polskich regionach
  Strony: 131-140

 • Joanna Łucja Bodak - Determinanty rozwoju społeczno-ekonomicznego na przykładzie regionów wschodniej i zachodniej Polski
  Strony: 141-150

 • Iga Rudawska - Imperatyw konkurencji na rynku usług medycznych
  Strony: 151-156

 • Anna Tokarz - Rola internetu w działalności gospodarczej na przykładzie sektora turystycznego
  Strony: 157-166

 • Barbara Lubas - Zarządzanie nowoczesną technologią w przedsiębiorstwie
  Strony: 167-182

 • Anna M. Zarzycka - Wpływ Internetu na systemy międzynarodowej dystrybucji produktów
  Strony: 183-194

 • Artur Piotrowicz, Iwona Sobczak - Struktury organizacyjne polskich przedsiębiorstw w kontekście współczesnych trendów konfiguracji
  Strony: 195-204

 • Robert Loranc - Wpływ eurotransformacji na strategię zarządzania sprzedażą i marketingiem w sektorze MŚP
  Strony: 205-208

 • Jacek Brzozowski - Wpływ rozwoju nowoczesnych technologii i globalizacji na nowoczesne koncepcje marketingowe w przedsiębiorstwach
  Strony: 209-214

 • Josef Šunka, Jaroslav Rompotl - Using of IS/IT in industrial Logistic
  Strony: 215-218

 • Honorata Howaniec - Rola marki w tworzeniu przewagi konkurencyjnej w zmienionych warunkach otoczenia
  Strony: 219-228

 • Stanislav Skapa, Jiri Lunacek - Small and medium enterprises in the south Moravian region and their information systems
  Strony: 229-234

 • Marek Matejun - Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (na podstawie badań w aglomeracji łódzkiej)
  Strony: 235-246

 • Daniel Szostak - Wykorzystanie usług telekomunikacyjnych jako instrumentu promocji i sprzedaży usług hotelarskich stosowanego przez biura podróży
  Strony: 247-258

 • Łukasz Boberek - Ocena sytuacji przedsiębiorcy poprzez pryzmat gwarancji bankowej
  Strony: 259-268

 • Patrycja Zwiech - Program rozwoju zasobów ludzkich elementem wspierającym zatrudnialność, zdolności adaptacyjne i przedsiębiorczość
  Strony: 269-284

 • Marek Kunasz - Znaczenie kapitału ludzkiego jako składnika kapitału intelektualnego
  Strony: 285-298

 • Edyta Gąsiorowska, Danuta Witczak-Roszkowska - Portret osób przedsiębiorczych
  Strony: 299-310

 • Sylwia Pangsy-Kania, Monika Grottel - Przedsiębiorczość, innowacyjność, własna firma - kluczem do sukcesu studentów?
  Strony: 311-318

 • Dorota Machnik - Sposoby uaktywnienia i wspierania przedsiębiorczości wśród młodych
  Strony: 319-324

 • Michał Przedlacki - Przedsiębiorczość a nonprofit - rozwój zawodowy w organizacjach niekomercyjnych
  Strony: 325-332

 • Magdalena Soboń - Współczesne strategie negocjacji
  Strony: 333-345

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432