Funkcjonowanie gospodarki polskiej po 20 latach transformacji

Redaktor naukowy: Danuta Kopycińska

Wydawnictwo: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2009

Dostępna w bibliotece: niedostępna

Wersja elektroniczna

 • Marta Sordyl - Rozdział 1. Założenie racjonalności w ekonomii neoklasycznej i instytucjonalnej
  Strony: 7-18
  Pobierz
 • Piotr Waląg , Krzysztof Beck - Rozdział 2. Konkurencyjność gospodarki w świetle koncepcji ordoliberalnych
  Strony: 19-29
  Pobierz
 • Ryszard Barczyk - Rozdział 3. Determinanty skuteczności polityki stabilizacji koniunktury gospodarczej w systemach rynkowych
  Strony: 30-44
  Pobierz
 • Maciej Miszewski - Rozdział 4. Transformacja systemowa a miejsce państwa we współczesnej gospodarce
  Strony: 45-51
  Pobierz
 • Wacław Jarmołowicz, Dawid Piątek, Katarzyna Szarzec - Rozdział 5. Liberalizm ekonomiczny a strategie transformacji gospodarczej. Przypadek Polski
  Strony: 52-67
  Pobierz
 • Stanisław Swadźba - Rozdział 6. Refleksje nad systemem gospodarczym Polski (w dwudziestą rocznicę rozpoczęcia transformacji systemowej)
  Strony: 68-78
  Pobierz
 • Urszula Zagóra-Jonszta - Rozdział 7. Społeczna gospodarka rynkowa a polska transformacja
  Strony: 79-90
  Pobierz
 • Maciej Popławski - Rozdział 8. Aktywna polityka państwa we wspieraniu inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1989-2007
  Strony: 91-101
  Pobierz
 • Marianna Księżyk - Rozdział 9. Podstawowe bariery realizacji zrównoważonego rozwoju w Polsce i możliwości ich ograniczenia przez państwo
  Strony: 102-113
  Pobierz
 • Joanna Trębska - Rozdział 10. Dekompozycja strukturalna zmian oszczędności sektorów instytucjonalnych w Polsce
  Strony: 114-125
  Pobierz
 • Agata Packa - Rozdział 11. Wpływ przystąpienia do strefy euro na politykę pieniężną banku centralnego
  Strony: 126-134
  Pobierz
 • Justyna Maltańska - Rozdział 12. Rola kapitału zagranicznego w prywatyzacji polskiego sektora bankowego oraz ocena jego finansowej efektywności
  Strony: 135-147
  Pobierz
 • Iwona Salejko-Szyszczak - Rozdział 13. Ekonomiczne zróżnicowanie regionów Polski
  Strony: 148-159
  Pobierz
 • Agata Jakubowska - Rozdział 14. Instytucje finansowe podmiotami zasilającymi uczestników rynku w kapitał pieniężny (na wybranych przykładach)
  Strony: 160-171
  Pobierz
 • Agnieszka Bobrowska - Rozdział 15. Działalność lokacyjna funduszy emerytalnych w sytuacji bessy na GPW
  Strony: 172-182
  Pobierz
 • Jerzy Sokołowski - Rozdział 16. Podatki pośrednie jako źródło dochodów budżetu państwa w latach 2002-2007
  Strony: 183-189
  Pobierz
 • Ewelina Kumor - Rozdział 17. Kontrowersje wokół podatku liniowego
  Strony: 190-200
  Pobierz

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432