Rynek kapitałowy - mechanizm, funkcjonowanie, podmioty

Redaktor naukowy: Tomasz Bernat

Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2004

Dostępna w bibliotece: dostępna

Wersja elektroniczna

 • Krzysztof Stopczyński - Funkcjonowanie i rozwój rynku kapitałowego
  Strony: 69-78
  Pobierz
 • Michał Cichecki - Funkcjonowanie i rozwój rynku kapitałowego
  Strony: 79-82
  Pobierz
 • Anna Czerwińska - Funkcjonowanie i rozwój rynku kapitałowego
  Strony: 83-88
  Pobierz
 • Tomasz Puzyrewicz - Przemiany globalnego rynku kapitałowego a kryzysy walutowe
  Strony: 89-98
  Pobierz
 • Tomasz Jakiel - Rynki i instytucje finansowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej
  Strony: 99-101
  Pobierz
 • Ornela Krzysztoń - Polski rynek kapitałowy i rynki kapitałowe innych krajów kandydujących w przededniu integracji ze strukturami europejskimi
  Strony: 103-113
  Pobierz
 • Jarosław Korpysa - Perspektywa rozwoju polskiego rynku funduszy inwestycyjnych w Europie
  Strony: 115-120
  Pobierz
 • Izabela Lisiewicz - Proponowane kierunki naprawy polskiego rynku kapitałowego
  Strony: 121-130
  Pobierz
 • Daniel Wlaźlak - Polska - jako kraj inwestycji
  Strony: 131-138
  Pobierz
 • Marcin Mielewczyk, Joanna Wrona - Głupcy, wdowy i pucybuci na rynku kapitałowym
  Strony: 139-144
  Pobierz
 • Nina Witulska - Wpływ uczestników rynku kapitałowego na funkcjonowanie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych po integracji Polski z Unią Europejską
  Strony: 147-158
  Pobierz
 • Karol Szczepański - Giełda ta sama, ale nie taka sama
  Strony: 159-162
  Pobierz
 • Marta Siemiątkowska - Warszawska Giełda Papierów Wartościowych - szanse i możliwości rozwoju a procesy integracyjne
  Strony: 163-168
  Pobierz
 • Ewelina Gil - Jak inwestować by nie stracić, czyli ABC funkcjonowania giełdy
  Strony: 169-176
  Pobierz
 • Michał Jakubek - Analiza wpływu czynników ryzyka na wyniki arbitrażu z wykorzystaniem kontraktów futures notowanych na GPW w Warszawie
  Strony: 177-185
  Pobierz
 • Katarzyna Byrka-Kita - Weryfikacja przydatności modelu wyceny aktywów kapitałowych (CAPM) w procesie szacowania kosztu kapitału własnego na polskim rynku kapitałowym
  Strony: 187-201
  Pobierz
 • Katarzyna Kopczewska - Wpływ splitów na kursy akcji notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
  Strony: 203-214
  Pobierz
 • Marcin Gondek - Znaczenie polityki dywidend
  Strony: 215-222
  Pobierz
 • Małgorzata Dworek - Spółki kapitałowe - zasady ich działania i tworzenia
  Strony: 223-226
  Pobierz
 • Joanna Kurzawska - Venture capital jako forma finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
  Strony: 227-236
  Pobierz

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432