Rynek kapitałowy w przededniu integracji Polski z Unią Europejską

Redaktor naukowy: Waldemar Tarczyński

Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2004

Dostępna w bibliotece: dostępna

Wersja elektroniczna

 • Waldemar Aspadarec - Centralne instytucje rynków kapitałowych a proces konsolidacji europejskiego rynku finansowego
  Strony: 13-18
  Pobierz
 • Tomasz Bernat - Rynek ubezpieczeń a rynek kapitałowy - sprzężenie zwrotne
  Strony: 19-28
  Pobierz
 • Agnieszka Bojnowska - Usługi finansowe - specyficzny produkt marketingowy
  Strony: 29-38
  Pobierz
 • Jolanta Ciak, Bożena Kołosowska - Funkcjonowanie rynku funduszy inwestycyjnych na polskim rynku kapitałowym - analiza działalności
  Strony: 39-52
  Pobierz
 • Dariusz Czekan, Magdalena Kunkel - Teraźniejszość i przyszłość polityki rozwoju regionalnego w świetle procesów integracyjnych Unii Europejskiej
  Strony: 53-60
  Pobierz
 • Monika Dąbrowska, Marian Wargacki - Alternatywne systemy obrotu ATS-y, a rynek papierów wartościowych - wyzwania przyszłości
  Strony: 61-71
  Pobierz
 • Agnieszka Jarzyńska, Barbara Lubas - Charakterystyka rynku pozagiełdowego organizowanego przez CeTO S.A.
  Strony: 73-83
  Pobierz
 • Przemysław Kabała - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w obliczu wyzwań, jakie stawia konkurencja giełd Unii Europejskiej
  Strony: 85-98
  Pobierz
 • Emilia Konopska, Mirosław Struś - Bariery w finansowaniu małych przedsiębiorstw w przededniu integracji Polski z Unią Europejską
  Strony: 99-108
  Pobierz
 • Jarosław Korpysa - Szanse i zagrożenia rozwoju polskiego rynku kapitałowego w Unii Europejskiej
  Strony: 109-115
  Pobierz
 • Robert Krzemień, Maciej Popławski - Uwagi na temat systemu finansowania sektora MSP w Polsce w okresie przemian ustrojowych
  Strony: 117-129
  Pobierz
 • Marek Kunasz - Kapitał intelektualny polskich spółek giełdowych w przededniu integracji Polski z Unią Europejską
  Strony: 131-142
  Pobierz
 • Agnieszka Majewska - Pozycja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wobec przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
  Strony: 143-152
  Pobierz
 • Sebastian Majewski - Inwestowanie w warunkach nadmiaru informacji
  Strony: 153-165
  Pobierz
 • Hanna Morawska - Efektywność zabezpieczenia portfela akcji za pomocą kontraktów terminowych futures na WIG20
  Strony: 167-179
  Pobierz
 • Tomasz Nawrocki - Rola rynku kapitałowego w efektywnym nadzorze korporacyjnym
  Strony: 181-194
  Pobierz
 • Radosław Owczarzak - Zarządzanie finansami w obliczu globalizacji
  Strony: 195-208
  Pobierz
 • Krzysztof Piech - Rynki kapitałowe w gospodarce opartej na wiedzy w Polsce i w zachodniej Europie
  Strony: 209-221
  Pobierz
 • Michał Pietrzak - Zastosowanie metody Monte Carlo dla wyceny opcji europejskich
  Strony: 223-229
  Pobierz
 • Izabela Pruchnicka-Grabias - Funkcjonowanie polskiego rynku kapitałowego u progu integracji z Unią Europejską
  Strony: 231-244
  Pobierz
 • Tomasz Puzyrewicz - Kryzysy walutowe i finansowe - wybrane przypadki
  Strony: 245-262
  Pobierz
 • Anna Pyka - Pozycja banków komercyjnych w finansowaniu przedsiębiorstw a zmiany na rynku kapitałowym w Polsce
  Strony: 263-277
  Pobierz
 • Monika Stępińska - Znaczenie rozwoju rynków kapitałowych w procesie transformacji gospodarczej byłych państw socjalistycznych.
  Strony: 279-294
  Pobierz
 • Anna Szelągowska - Inwestycje zagraniczne w sektorze bankowym. Implikacje dla rynku kapitałowego.
  Strony: 295-308
  Pobierz
 • Rafał Trepper, Marek Urbaniak - Wybrane aspekty hipotezy o efektywności rynku
  Strony: 309-316
  Pobierz
 • Michał Wierzbowski - Giełdy krajów kandydackich w przededniu integracji z Unią Europejską - stan obecny i perspektywy na przyszłość
  Strony: 317-325
  Pobierz
 • Aleksandra Wójcicka - Perspektywy rozwoju rynku kapitałowego w aspekcie integracji z Unią Europejską
  Strony: 327-336
  Pobierz

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432