Makro i mikroekonomia na przykładach - Zeszyt 2

Redaktor naukowy: Tomasz Bernat

Wydawnictwo: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2004

Dostępna w bibliotece: dostępna

Wersja elektroniczna

 • Tomasz Bernat - Monopolizacja rynku, strata bogactwa społeczeństwa, pomiar pustej straty monopolistycznej
  Strony: 5-16
  Pobierz
 • Jakub Gazda - Zastosowanie filtra Hodrica Precotta w badaniach makroekonomicznych
  Strony: 17-26

 • Michał Kruszka - Elastyczność popytu i podaży (ujęcie algebraiczne i graficzne)
  Strony: 27-47

 • Marek Kunasz - Wykorzystanie technik multimedialnych do interaktywnej prezentacji zagadnień ekonomicznych (na przykładzie teorii wyboru firmy)
  Strony: 49-56

 • Elżbieta Pankau - Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka
  Strony: 57-71

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432