Konkurencyjnoć rynku pracy i jego podmiotów

Redaktor naukowy: Danuta Kopycińska

Wydawnictwo: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2005

Dostępna w bibliotece: dostępna

Wersja elektroniczna

 • Marta Młokosiewicz - Rozdział 1. Kapitał społeczny w gospodarce XXI wieku
  Strony: 9-16
  Pobierz
 • Krzysztof Piech - Rozdział 2. Mierzenie rozwoju edukacji i kapitału ludzkiego w krajach transformacji systemowej z punktu widzenia gospodarki opartej na wiedzy
  Strony: 17-32
  Pobierz
 • Beata Onak-Szczepanik - Rozdział 3. Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską
  Strony: 33-40
  Pobierz
 • Renata Nowak-Lewandowska - Rozdział 4. Migracje Polaków w dobie rozszerzenia Unii Europejskiej
  Strony: 41-50
  Pobierz
 • Eugeniusz Kwiatkowski, Leszek Kucharski, Tomasz Tokarski - Rozdział 5. Determinanty migracji międzywojewódzkich w Polsce
  Strony: 51-68
  Pobierz
 • Jan Hybel - Rozdział 6. Rynek pracy w warunkach integracji Polski z Unią Europejską
  Strony: 69-78
  Pobierz
 • Samer Masri - Rozdział 7. Wpływ szoków gospodarczych na rynek pracy w strefie euro
  Strony: 79-84
  Pobierz
 • Agata Kubiczek - Rozdział 8. Ekonomiczne i społeczne aspekty zmian na rynku pracy w dobie globalizacji
  Strony: 85-94
  Pobierz
 • Małgorzata Matlegiewicz - Rozdział 9. Bezrobocie regionalne w Polsce w warunkach globalizacji gospodarki
  Strony: 95-104
  Pobierz
 • Marianna Księżyk - Rozdział 10. Ograniczanie bezrobocia w strukturze celów społeczno-gospodarczych Polski
  Strony: 105-122
  Pobierz
 • Grażyna Węgrzyn - Rozdział 11. Popyt na pracę w Polsce-aktualne tendencje
  Strony: 123-132
  Pobierz
 • Aleksandra Rogut - Rozdział 12. Determinanty popytu na pracę w Polsce w ujęciu regionalnym
  Strony: 133-144
  Pobierz
 • Agnieszka Bobrowska, Aleksandra Piasecka - Rozdział 13. Sytuacja społeczno-gospodarcza regionu a bezrobocie na przykładzie woj. opolskiego
  Strony: 145-154
  Pobierz
 • Marek Kunasz - Rozdział 14. Próba wyceny kapitału intelektualnego przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
  Strony: 155-166
  Pobierz
 • Anna Bagieńska - Rozdział 15. Determinanty zróżnicowania dochodów z pracy najemnej wynikające z polityki płac
  Strony: 167-176
  Pobierz
 • Wojciech Jarecki - Rozdział 16. Wpływ sytuacji rodzinnej pracowników na konkurencyjność przedsiębiorstwa
  Strony: 177-182
  Pobierz
 • Danuta Kopycińska - Rozdział 17. Nierównowaga na rynku pracy a postawy pracownicze
  Strony: 183-196
  Pobierz
 • Patrycja Zwiech - Rozdział 18. Równowaga wynagrodzeń i możliwości awansu kobiet i mężczyzn a nwartościowanie pracy oraz ocena kadr w świetle badań ankietowych
  Strony: 197-206
  Pobierz
 • Jarosław Korpysa, Jarosław Poteralski - Rozdział 19. Ryzykanci, realiści i marzyciele wobec przedsiębiorczości
  Strony: 207-218
  Pobierz
 • Łukasz Sułkowski - Rozdział 20. Przedsiębiorczość w firmach rodzinnych w Polsce - wnioski z badań
  Strony: 219-228
  Pobierz
 • Sylwester Makarski, Sławomir Dybka - Rozdział 21. Kierunki rozwoju przedsiębiorczości w województwie podkarpackim w latach 2000-2003
  Strony: 229-236
  Pobierz
 • Lucyna Szczebiot - Knoblauch - Rozdział 22. Tworzenie grup producenckich jako przejaw przedsiębiorczości wiejskiej
  Strony: 237-244
  Pobierz
 • Wiesława Lizińska - Rozdział 23. Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich woj. warmińsko-mazurskiego
  Strony: 245-252
  Pobierz

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432