Teoretyczne aspekty gospodarowania

Redaktor naukowy: Danuta Kopycińska

Wydawnictwo: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2005

Dostępna w bibliotece: dostępna

Wersja elektroniczna

 • Elżbieta Mikuła - Rozdział 1. Wzrost gospodarczy a nierówności dochodowe - wzajemne sprzężenia. Ujęcie teoretyczne
  Strony: 9-18
  Pobierz
 • Robert Kruszewski - Rozdział 2. Dynamika modelu wzrostu gospodarczego z czynnikiem migracji ludności
  Strony: 19-26
  Pobierz
 • Katarzyna Bator-Kędra - Rozdział 3. Kontrowersje wokół teorii powiązań polityki monetarnej i sfery realnej gospodarki
  Strony: 27-34
  Pobierz
 • Witold Jakóbik - Rozdział 4. Wpływ polityki pieniężnej na zmiany strukturalne
  Strony: 35-44
  Pobierz
 • Wiesława Bogusławska - Rozdział 5. Optymalizacja wielokryterialna w problemie inflacja-bezrobocie
  Strony: 45-54
  Pobierz
 • Wacław Jarmołowicz, Beata Woźniak - Rozdział 6. Bezrobocie równowagi a polityka państwa wobec rynku pracy
  Strony: 55-68
  Pobierz
 • Jakub Gazda - Rozdział 7. Wahania koniunkturalne w świetle teorii neoklasycznych
  Strony: 69-76
  Pobierz
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Małgorzata Zielenkiewicz - Rozdział 8. Teoria gier jako narzędzie ekonomii XX i XXI wieku
  Strony: 77-86
  Pobierz
 • Aleksander Jakimowicz - Rozdział 9. Teoria katastrof w badaniach ekonomicznych
  Strony: 87-94
  Pobierz
 • Maria Fic - Rozdział 10. Gospodarka oparta na wiedzy
  Strony: 95-102
  Pobierz
 • Andrzej Matysiak - Rozdział 11. Mikroekonomiczne podstawy makroekonomii
  Strony: 103-112
  Pobierz
 • Katarzyna Szarzec - Rozdział 12. Mikroekonomiczne podstawy modeli nowej ekonomii klasycznej
  Strony: 113-120
  Pobierz
 • Gabriela Wronowska - Rozdział 13. Koncepcja kapitału ludzkiego-ujęcie historyczne
  Strony: 121-128
  Pobierz
 • Waldemar Tyc - Rozdział 14. Kapitał ludzki jako zasób czynników wytwórczych
  Strony: 129-136
  Pobierz
 • Marcin Komańda - Rozdział 15. Kapitał ludzki w organizacji opartej na zarządzaniu wiedzą
  Strony: 137-142
  Pobierz
 • Tomasz Bernat - Rozdział 16. Konkurencja jako podstawa ekonomii XXI wieku
  Strony: 143-150
  Pobierz
 • Grażyna Maniak - Rozdział 17. Konkurencja i konkurencyjność w badaniach współczesnej ekonomii
  Strony: 151-160
  Pobierz
 • Jerzy Boehlke - Rozdział 18. Wielkość przedsiębiorstwa w świetle ekonomicznej teorii firmy
  Strony: 161-168
  Pobierz
 • Jarosław Mielcarek - Rozdział 19. Wyjaśnienie konieczności ekspansji rynkowej przedsiębiorstwa
  Strony: 169-180
  Pobierz
 • Katarzyna Waraksa, Agnieszka Sałek-Imińska - Rozdział 20. Współczesny aspekt wartości logistycznej w przedsiębiorstwie
  Strony: 181-188
  Pobierz
 • Tomasz Kątowski - Rozdział 21. Subiektywny rachunek kosztów i korzyści. Konsekwencje dla teorii zachowania modelowego producenta
  Strony: 189-198
  Pobierz
 • Barbara Kryk - Rozdział 22. Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa za środowisko przyrodnicze
  Strony: 199-210
  Pobierz
 • Lidia Kłos - Rozdział 23. Ekorozwój jako podstawa aplikacyjna założeń polityki ekologicznej
  Strony: 211-218
  Pobierz
 • Małgorzata Nowak, Honorata Musiał - Rozdział 24. Rola i znaczenie przedsiębiorczości w rozwoju przedsięwzięć gospodarczych
  Strony: 219-228
  Pobierz
 • Anna Gardocka - Rozdział 25. Kultura ekonomiczna jako instytucja
  Strony: 229-240
  Pobierz
 • Janusz Kudła - Rozdział 26. Ekonomiczne aspekty ograniczania korupcji w administracji podatkowej
  Strony: 241-249
  Pobierz

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432