Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji

Redaktor naukowy: Danuta Kopycińska

Wydawnictwo: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2005

Dostępna w bibliotece: dostępna

Wersja elektroniczna

 • Andrzej Czyżewski, Aleksander Grzelak - Rozdział 1. Makroekonomiczne tło procesu transformacji polskiej gospodarki
  Strony: 11-20
  Pobierz
 • Michał Gabriel Woźniak - Rozdział 2. Wzrost czy nierówności w polityce gospodarczej wnioski dla Polski z teorii ekonomii
  Strony: 21-32
  Pobierz
 • Ewa Mazur-Wierzbicka - Rozdział 3. Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako podstawa gospodarowania środowiskiem przyrodniczym
  Strony: 33-44
  Pobierz
 • Ryszard Barczyk, Michał Kruszka - Rozdział 4. Polityka pieniężna i jej antycykliczne działanie w gospodarce Polski w okresie transformacji
  Strony: 45-58
  Pobierz
 • Małgorzata Kokocińska - Rozdział 5. Tendencje zmian selektywnych jakościowych wskaźników koniunktury jako kryterium wyodrębniania faz aktywności
  Strony: 59-68
  Pobierz
 • Urszula Szubert-Zarzeczny - Rozdział 6. Turystyka w rozwoju gospodarczym Polski
  Strony: 69-80
  Pobierz
 • Andrzej Anszperger - Rozdział 7. Turystyka wschodzącym działem gospodarki narodowej
  Strony: 81-88
  Pobierz
 • Krystyna Hanusik, Urszula Łangowska-Szczęśniak - Rozdział 8. Sytuacja gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji
  Strony: 89-98
  Pobierz
 • Danuta Miłaszewicz - Rozdział 9. Ulgi inwestycyjne jako narzędzie polityki prowzrostowej w polskiej gospodarce w latach 90
  Strony: 99-110
  Pobierz
 • Renata Śliwa - Rozdział 10. Regulacje funkcjonowania sektora telekomunikacyjnego w transformującej się gospodarce Polski
  Strony: 111-124
  Pobierz
 • Jacek Jankiewicz - Rozdział 11. Przydatność testu koniunkturalnego GUS do opisu zmian aktywności gospodarczej w sektorze budowlanym
  Strony: 125-132
  Pobierz
 • Artur Okręglicki, Małgorzata Okręglicka - Rozdział 12. Bariery rozwoju rynku paliwowego w Polsce
  Strony: 133-142
  Pobierz
 • Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak - Rozdział 13. System ochrony w Polsce
  Strony: 143-154
  Pobierz
 • Elżbieta Pohulak -Żołędowska - Rozdział 14. Zastosowanie ulg i zwolnień w podatkach dochodowych a rozwój MSP ocena, prezentacja wyników badań
  Strony: 155-166
  Pobierz
 • Arkadiusz Żabiński - Rozdział 15. Realizacja celów polityki fiskalnej państwa na przykładzie preferencji podatkowych w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych
  Strony: 167-176
  Pobierz
 • Michał Sosnowski - Rozdział 16. Podatkowe instrumenty polityki fiskalnej państwa a rozwój przedsiębiorczości
  Strony: 177-186
  Pobierz
 • Jerzy Sokołowski - Rozdział 17. Zmiany w systemie podatkowym a zachowania podmiotów gospodarczych
  Strony: 187-192
  Pobierz
 • Kazimierz Fiedorowicz, Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz - Rozdział 18. Kurs walutowy a konwergencja regionów
  Strony: 193-202
  Pobierz
 • Magdalena Rękas - Rozdział 19. "Osłona podatkowa" w transakcjach leasingowych jako czynnik kształtujący opłacalność leasingu
  Strony: 203-216
  Pobierz
 • Marcin Sitek - Rozdział 20. Emisja listów zastawnych w Polsce
  Strony: 217-224
  Pobierz
 • Andrzej Sołoma - Rozdział 21. Doświadczenia przedsiębiorcy a zaciąganie kredytów bankowych
  Strony: 225-232
  Pobierz
 • Edyta Rudawska - Rozdział 22. Wpływ dochodu na postawy klientów wobec punktowych programów lojalnościowych
  Strony: 233-242
  Pobierz
 • Grzegorz Hajduk, Piotr Cyrek - Rozdział 23. Promocja sprzedaży jako czynnik wpływający na zachowania popytowej strony rynku
  Strony: 243-250
  Pobierz
 • Magdalena Wojarska, Lucyna Szczebiot-Knoblauch - Rozdział 24. Polityka ekonomiczna samorządu terytorialnego na przykładzie gmin województwa warmińsko-mazurskiego
  Strony: 251-260
  Pobierz
 • Małgorzata Łuszkiewicz - Rozdział 25. Techniki nauczania przedsiębiorczości a ich skuteczność
  Strony: 261-268
  Pobierz
 • Krzysztof Turowski - Rozdział 26. Sektor wysokiej techniki jako główne źródło wzrostu we współczesnej gospodarce światowej
  Strony: 269-278
  Pobierz
 • Magdalena Cyrek - Rozdział 27. Współczesne zmiany struktury sektora usługowego
  Strony: 279-290
  Pobierz
 • Leszek Czerwonka, Elżbieta Pankau - Rozdział 28. Zastosowanie wskaźników koncentracji rynku do oceny koncentracji kapitału w gospodarce światowej
  Strony: 291-298
  Pobierz
 • Izabela Wielewska, Daria Sikorska - Rozdział 29. Społeczeństwo informacyjne a globalizacja
  Strony: 299-306
  Pobierz
 • Andrzej F. Bocian - Rozdział 30. Globalizacja - szansa czy zagrożenie. Perspektywy Polski
  Strony: 307-318
  Pobierz
 • Renata Koszyk-Białobrzeska, Renata Marks-Bielska - Rozdział 31. Stosunki handlowe Polski z regionem Morza Bałtyckiego w świetle globalizacji gospodarki światowej
  Strony: 319-326
  Pobierz
 • Roman Kisiel, Karolina Babuchowska - Rozdział 32. Integracja europejska - szansa czy zagrożenie dla sektora MSP w Polsce
  Strony: 327-334
  Pobierz
 • Artur Więznowski - Rozdział 33. Cel inflacyjny, stopy procentowe i wejście Polski do Unii Europejskiej
  Strony: 335-342
  Pobierz
 • Anna Nowak - Rozdział 34. Projekt opodatkowania wartości nieruchomości w Polsce, na tle doświadczeń innych państw
  Strony: 343-352
  Pobierz
 • Katarzyna Stieger - Rozdział 35. Niemiecki sektor MSP wobec współczesnych problemów ekonomicznych
  Strony: 353-360
  Pobierz
 • Beata Skubiak - Rozdział 36. Rola i znaczenie innowacji w rozwoju gospodarczym
  Strony: 361-368
  Pobierz

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432