Współczesne tendencje rozwoju a zachowania organizacji

Redaktor naukowy: Tomasz Bernat

Wydawnictwo: Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego

Miejsce i rok wydania: Szczecin 1998

Dostępna w bibliotece: dostępna

Wersja elektroniczna

 • Grażyna Maniak - Struktura współczesnej organizacji
  Strony: 7-11

 • Violetta Skorodzka - Szanse i zagrożenia zarządzania organizacją przez jakość
  Strony: 12-15

 • Tomasz Bernat - Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
  Strony: 16-18

 • Patrycja Manorek - Strategie firm w świetle internacjonalizacji gospodarki
  Strony: 19-21

 • Ewa Bilewicz - Korporacja transnarodowa a konkurencyjność
  Strony: 22-25

 • Andrzej Kobylec - Sklepy wielkopowierzchniowe we współczesnym handlu
  Strony: 26-28

 • Marek Drzazga - Reklama w handlu detalicznym
  Strony: 29-32

 • Katarzyna Szelągowska, Monika Kobryń - Czynniki wpływające na jakość usług bankowych
  Strony: 33-39

 • Danuta Miłaszewicz - Prawne uregulowania inwestycji bezpośrednich w Polsce
  Strony: 40-43

 • Renata Dylkiewicz - Praktyczne aspekty kształtowania struktury kapitałowej w wybranej grupie przedsiębiorstw
  Strony: 44-46

 • Krzysztof Wiktorowski, Magdalena Szeląg - Rola rynku finansowego w finansowaniu produkcji okrętowej
  Strony: 47-51

 • Urszula Wawer - Źródła finansowania opieki zdrowotnej
  Strony: 52-53

 • Barbara Kryk - Zarządzanie firmą zintegrowane z ochroną środowiska
  Strony: 54-56

 • Krzysztof Pietras - Nowoczesna teoria synchronizacji rynkowej portfela papierów wartościowych
  Strony: 57-62

 • Edyta Michalczyk - Zmiany demograficzne i społeczne rynku pracy kobiet jako nowe możliwości dla organizacji
  Strony: 65-69

 • Ewa Mazur - Aspekt ludzki w zarządzaniu jakością
  Strony: 70-71

 • Wojciech Jarecki - Wykorzystanie coachingu, mentoringu i counsellingu w rozwoju nowo zatrudnionych pracowników
  Strony: 72-75

 • Piotr Węcławik - Rola i znaczenie szkoleń oraz wszechstronnego rozwoju interpersonalnego pracowników w przystosowaniu organizacji do zmieniających się warunków działalności
  Strony: 76-77

 • Grażyna Dąbrowska, Grażyna Gabryliszyn - Szkolnictwo zawodowe a zmiany zachodzące w gospodarce na przykładzie Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1
  Strony: 78-80

 • Renata Nowak-Lewandowska - Rola rejonowych urzędów pracy w ograniczaniu bezrobocia młodzieży w regionie szczecińskim
  Strony: 81-84

 • Marta Młokosiewicz - Społeczne i ekonomiczne konsekwencje ubóstwa - wybrane aspekty dotyczące ubóstwa w Polsce
  Strony: 85-88

 • Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak - Preferencje polskich gospodarstw domowych w świetle przemian gospodarczych
  Strony: 89-92

 • Aneta Zelek - Liberalizacja w sektorze usług telekomunikacyjnych w Europie. Skutki dla Polski
  Strony: 95-100

 • Tomasz Studzieniecki - Integracja europejska a międzynarodowa współpraca turystyczna
  Strony: 101-104

 • Michał Szostkowski - Główne kierunki zmian w intensywności handlu wewnętrzgałęziowego Polski z Unią Europejską
  Strony: 105-108

 • Marek Kunasz - Współzależność giełd światowych w kontekście wpływu procesów gloablizacyjnych na przykładzie kryzysu rosyjskiego
  Strony: 109-111

 • Jadwiga Wawer-Bernat - Miejsce systemu emerytalnego w polityce społecznej państwa
  Strony: 112-113

 • Malte Wolter - Zur Notwendigkeit von Ausschreibungen im OPNV
  Strony: 114-117

 • Monika Bodo - Mnożnik eksportowy w Polsce w latach 1992-1995
  Strony: 118-119

 • Wiesława Bogusławska - Wrażliwość inflacyjna polskiego systemu monetarnego
  Strony: 120-123

 • Christoph Diensberg - Entrepreneurial thinking and behaviour implications and challenges for learning in public and private organizations
  Strony: 124-129

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432