Economic Issues in Practice

Redaktor naukowy: Barbara Kryk & Tomasz Bernat

Wydawnictwo: Printgroup

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2005

Dostępna w bibliotece: dostępna

Wersja elektroniczna

 • Tomasz Bernat - Entry barriers to the market
  Strony: 5-21
  Pobierz
 • Agnieszka Ciechelska - Pigouvian tax and its consequences for enterprise
  Strony: 22-41
  Pobierz
 • Marek Kunasz - Tangible and intangible resources in the process of shaping the value of business entity
  Strony: 42-57
  Pobierz
 • Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak - Interdependent Decisions In The Game Theory
  Strony: 58-76
  Pobierz
 • Remigijus Ciegis, Dainora Grundey - Economic Competitiveness and the Sustainability Paradigm: Concepts of Strong Comparability and Commensurability versus Concepts of Strong and Weak Sustainability
  Strony: 77-112
  Pobierz
 • Renata Gabryszak - Competitive production strategies of the Transnational Corporations
  Strony: 113-131
  Pobierz
 • Dainora Grundey - Macroeconomic Performance and Economic Competitiveness of the Baltic States
  Strony: 132-152
  Pobierz
 • Agnieszka Jakubowska - "The twilight zone" - microeconomic decision study
  Strony: 153-163
  Pobierz
 • Sławomir Kalinowski - Using a classroom experiment in microeconomics teaching
  Strony: 164-180
  Pobierz
 • Dorota Kuder - A Simple Exchange Economy in the Context of Pareto Efficiency
  Strony: 181-191
  Pobierz
 • Marcel Erlinghagen, Gernot Muhge - How to measure job stability
  Strony: 192-214
  Pobierz
 • Anna Kądzioła - Flexicurity- the new avenue to competitive labour market
  Strony: 215-243
  Pobierz
 • Ewa Mazur-Wierzbicka - Identification of environmental aspects as a part of EMAS
  Strony: 244-255
  Pobierz
 • Małgorzata Pawłowska - Competition, Concentration and the new Technologies in the Polish Banking Industry
  Strony: 256-277
  Pobierz
 • Renata Śliwa, Renata Żaba - Effective competition in telecommunications services markets
  Strony: 278-301

 • Jacek Wallusch - Macroeconomics and Competition: Market Clearing Price vs. Nominal Rigidities
  Strony: 302-312
  Pobierz
 • Jacek Woźniak - Training Needs Analysis as a Method for Developing a "Good Quality" Training
  Strony: 313-326
  Pobierz
 • Gabriela Wronowska - The role of the state in economy - theoretical depiction
  Strony: 327-340
  Pobierz
 • Jakub Gazda, Michał Kruszka - Introduction to intertemporal substitution in economic models
  Strony: 341-364
  Pobierz

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432