Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy

Redaktor naukowy: Danuta Kopycińska

Wydawnictwo: Printgroup

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2006

Dostępna w bibliotece: dostępna

Wersja elektroniczna

 • Rafał Żelazny - Rozdział 1. Wiedza jako determinanta rozwoju gospodarczego - problemy i kontrowersje w aspekcie koncepcji gospodarki opartej na wiedzy
  Strony: 7-17
  Pobierz
 • Bogusław Bembenek - Rozdział 2. Partnerstwo w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy
  Strony: 18-28
  Pobierz
 • Tadeusz Kowalski - Rozdział 3. Komplementarny charakter wiedzy, jakości i etyki w rozwoju organizacji
  Strony: 29-39
  Pobierz
 • Jan Kultys - Rozdział 4. Znaczenie wiedzy w modelach firmy
  Strony: 40-49
  Pobierz
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Małgorzata Zielenkiewicz - Rozdział 5. Wiedza jako narzędzie podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw
  Strony: 50-59
  Pobierz
 • Dariusz Firszt - Rozdział 6. Międzynarodowy transfer technologii a innowacyjność polskiej gospodarki
  Strony: 60-70
  Pobierz
 • Teresa Bal-Woźniak - Rozdział 7. Kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy
  Strony: 71-80
  Pobierz
 • Barbara Kryk, Katarzyna Włodarczyk - Śpiewak - Rozdział 8. Inwestycje w kapitał ludzki a rozwój gospodarki opartej na wiedzy (na przykładzie polski)
  Strony: 81-92
  Pobierz
 • Krzysztof Turowski - Rozdział 9. Sektor wysokiej techniki jako czynnik rozwoju kapitału ludzkiego - implikacje dla konkurencyjności polskiej gospodarki
  Strony: 93-107
  Pobierz
 • Elżbieta Mikuła - Rozdział 10. Znaczenie nierówności społecznych dla akumulacji kapitału ludzkiego i wzrostu gospodarczego
  Strony: 108-119
  Pobierz
 • Marek Kunasz - Rozdział 11. Pomiar efektywności wykorzystania kapitału ludzkiego
  Strony: 120-130
  Pobierz
 • Marek Kunasz - Rozdział 12. Przykład zastosowania metod WAP do analizy procesów gospodarowania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
  Strony: 131-139
  Pobierz
 • Leszek Czerwonka - Rozdział 13. Model przedsiębiorstwa szkolącego pracowników
  Strony: 140-147
  Pobierz
 • Renata Nowak-Lewandowska - Rozdział 14. Rola systemu edukacji w kształtowaniu jakości wykształcenia zasobów pracy
  Strony: 148-158
  Pobierz
 • Wojciech Jarecki - Rozdział 15. Doświadczenia zawodowe zdobywane w okresie studiów ekonomicznych narzędziem tworzenia kwalifikacji zawodowych
  Strony: 159-165
  Pobierz

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432