Zachowania decyzyjne podmiotów gospodarczych

Redaktor naukowy: Danuta Kopycińska

Wydawnictwo: Printgroup

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2006

Dostępna w bibliotece: dostępna

Wersja elektroniczna

 • Katarzyna Szarzec - Rozdział 1. Mikroekonomiczne podstawy modeli nowej ekonomii keynesowskiej na przykładzie modelu G.A. Akerlofa i J.L. Yellen
  Strony: 7-14
  Pobierz
 • Dawid Żochowski - Rozdział 2. Rola oczekiwań w teoriach cyklu koniunkturanego. Kształtowanie się oczekiwań podmiotów gospodarczych pod wpływem informacji.
  Strony: 15-24
  Pobierz
 • Anna Kozłowska - Rozdział 3. Alternatywne teorie zachowania przedsiębiorstw
  Strony: 25-41
  Pobierz
 • Urszula Szulczyńska - Rozdział 4. Zarządzanie relacjami a powodzenie innowacji produktowych przedsiębiorstwa
  Strony: 42-51
  Pobierz
 • Agnieszka Jakubowska - Rozdział 5. Wpływ systemu opodatkowania dochodu na efektywność procesu decyzyjnego
  Strony: 52-61
  Pobierz
 • Izabella Steinerowska-Streb - Rozdział 6. Zmiany w otoczeniu, a internacjonalizacja MSP poprzez franchising
  Strony: 62-68
  Pobierz
 • Jolanta Szapiel - Rozdział 7. Branżowy wymiar przejęć i fuzji w warunkach rozwiniętych i rozwijających się gospodarek rynkowych
  Strony: 69-80
  Pobierz
 • Ewa Mazur-Wierzbicka - Rozdział 8. Motywy podejmowania działalności proekologicznej przez przedsiębiorstwa
  Strony: 81-89
  Pobierz
 • Ewa Frąckiewicz - Rozdział 9. Krytyczne spojrzenie na customer relationship management
  Strony: 90-97
  Pobierz
 • Arkadiusz Żabiński - Rozdział 10. Wpływ wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na obciążenia fiskalne w małych przedsiębiorstwach
  Strony: 98-106
  Pobierz
 • Ewa Ignaciuk, Tomasz Kątowski - Rozdział 11. Rozwój mikroprzedsiębiorstw jako sposób wychodzenia z ubóstwa
  Strony: 107-116
  Pobierz
 • Tomasz Kujaczyński - Rozdział 12. Związki sieciowe w gospodarce żywnościowej
  Strony: 117-124
  Pobierz
 • Sylwia Dziedzic - Rozdział 13. Społeczne, etyczne i ekonomiczne aspekty bezpośredniej sprzedaży produktów rolniczych
  Strony: 125-134
  Pobierz
 • Bogumiła Szopa - Rozdział 14. Kondycja polskich gospodarstw domowych i jej zmiany
  Strony: 135-142
  Pobierz
 • Anna Cudowska-Sojko, Andrzej Dzun - Rozdział 15. Skłonność do oszczędzania jako determinanta wielkości i struktury oszczędności gospodarstw domowych w Polsce
  Strony: 143-156
  Pobierz
 • Krystyna Hanusik, Urszula Łangowska-Szczęśniak - Rozdział 16. Uwarunkowania zróżnicowania wyposażenia gospodarstw domowych w Polsce
  Strony: 157-168
  Pobierz
 • Anna Gardocka-Jałowiec - Rozdział 17. Gra rynkowa a instytucja kultury ekonomicznej
  Strony: 169-178
  Pobierz
 • Marcin Brol - Rozdział 18. Polityka dochodowa gminy jako narzędzie interwencjonizmu samorządowego
  Strony: 179-183
  Pobierz
 • Jurij Biłan - Rozdział 19. Kształtowanie się popytu i podaży na rynku towarów spożywczych
  Strony: 184-191
  Pobierz

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432