Problemy wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach

Redaktor naukowy: Danuta Kopycińska

Wydawnictwo: Printgroup

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2006

Dostępna w bibliotece: dostępna

Wersja elektroniczna

 • Paweł Kawa - Rozdział 1. Rola państwa w stymulowaniu wzrostu gospodarczego w świetle nowych modeli wzrostu
  Strony: 7-17
  Pobierz
 • Robert Kruszewski - Rozdział 2. O pewnym modelu wzrostu gospodarczego z kapitałem ludzkim i endogenicznym postępie wiedzy
  Strony: 18-24
  Pobierz
 • Urszula Szubert-Zarzeczny - Rozdział 3. Problemy polityki gospodarczej Unii Europejskiej
  Strony: 25-38
  Pobierz
 • Joanna Czech-Rogosz - Rozdział 4. Sytuacja gospodarcza RFN w XXI wieku i jej implikacje dla polityki kształtowania ładu gospodarczego
  Strony: 39-48
  Pobierz
 • Marta Sordyl - Rozdział 5. Przyczyny kryzysu w Argentynie w latach 1999 - 2002
  Strony: 49-56
  Pobierz
 • Kazimierz Fiedorowicz , Jacek Duda - Rozdział 6. Czynniki wzrostu gospodarczego Polski w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej
  Strony: 57-68
  Pobierz
 • Marianna Księżyk - Rozdział 7. Uwarunkowania niezbędne dla realizacji w Polsce zrównoważonego wzrostu gospodarczego
  Strony: 69-78
  Pobierz
 • Ewa Gruszewska - Rozdział 8. Instytucje nieformalne a tworzenie kapitału w Polsce
  Strony: 79-88
  Pobierz
 • Agnieszka Szczepkowska-Flis - Rozdział 9. Empiryczna analiza wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na wzrost gospodarczy w Polsce w latach 1996-2004
  Strony: 89-102
  Pobierz
 • Maria Majewska - Rozdział 10. Determinanty napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w świetle konkurencyjności gospodarki Polski
  Strony: 103-113
  Pobierz
 • Ryszard Stefański - Rozdział 11. Czynniki determinujące dynamikę polskiego eksportu i importu
  Strony: 114-124
  Pobierz
 • Katarzyna Strzała-Osuch - Rozdział 12. Ekologiczne bariery rozwoju gospodarczego
  Strony: 125-134
  Pobierz
 • Leszek Woźniak, Jadwiga Nycz, Krzysztof Kud - Rozdział 13. Agrokoncerny - współczesne ekonomiczne, społeczne i ekologiczne aspekty ich funkcjonowania
  Strony: 135-144
  Pobierz
 • Magdalena Cyrek - Rozdział 14. Sfera usług jako obszar kreowania miejsc pracy w nowej gospodarce
  Strony: 145-158
  Pobierz
 • Adam Tomanek - Rozdział 15. Koszty pracy a struktura gospodarki
  Strony: 159-169
  Pobierz
 • Jerzy Sokołowski - Rozdział 16. Zmiany w konstrukcjach podatków dochodowych i podatku VAT a oddziaływanie na wzrost gospodarczy
  Strony: 170-174
  Pobierz

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432