Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce

Redaktor naukowy: Danuta Kopycińska

Wydawnictwo: Printgroup

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2006

Dostępna w bibliotece: dostępna

Wersja elektroniczna

 • Urszula Zagóra-Jonszta - Rozdział 1. Rola państwa w procesie współczesnych przeobrażeń ekonomiczno - społecznych
  Strony: 7-13
  Pobierz
 • Michał Gabriel Woźniak - Rozdział 2. Aksjologiczny dramat globalizacji i liberalizmu ekonomicznego
  Strony: 14-22
  Pobierz
 • Jacek Pietrucha - Rozdział 3. Jakość rządów a patologie porządku pieniężnego w krajach transformacji
  Strony: 23-32
  Pobierz
 • Stanisław Swadźba - Rozdział 4. Globalizacja a system gospodarczy - konwergencja czy różnorodność?
  Strony: 33-39
  Pobierz
 • Andrzej Czyżewski, Aleksander Grzelak - Rozdział 5. Czy integracja regionalna może być przeciwwagą dla negatywnych skutków globalizacji? Przykład doświadczeń rolnictwa w krajach Unii Europejskiej
  Strony: 40-53
  Pobierz
 • Andrzej Czyżewski, Piotr Kułyk - Rozdział 6. Mechanizmy wsparcia rolnictwa w wybranych krajach wysokorozwiniętych i ich makroekonomiczne uwarunkowania
  Strony: 54-65
  Pobierz
 • Bożena Borkowska - Rozdział 7. Koncepcje deregulacji rynku monopolu naturalnego
  Strony: 66-73
  Pobierz
 • Katarzyna Glinka - Rozdział 8. Modyfikacja celu inflacyjnego a skuteczność polityki monetarnej
  Strony: 74-84
  Pobierz
 • Marta Wajda-Lichy - Rozdział 9. Reguły a przejrzystość polityki fiskalnej
  Strony: 85-95
  Pobierz
 • Ryszard Barczyk - Rozdział 10. Wpływ dyskrecjonalnych instrumentów polityki fiskalnej na zmiany aktywności gospodarczej
  Strony: 96-112
  Pobierz
 • Maria Piotrowska - Rozdział 11. Wzajemne oddziaływanie polityki monetarnej i fiskalnej w obszarze euro
  Strony: 113-122
  Pobierz
 • Magdalena Knapińska - Rozdział 12. Zasady polityki rynku pracy w Unii Europejskiej
  Strony: 123-132
  Pobierz
 • Agnieszka Gierasik - Rozdział 13. Wpływ koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej na swobodny przepływ osób i sytuację na rynku pracy
  Strony: 133-142
  Pobierz
 • Adriana Politaj - Rozdział 14. Kwotowy system zatrudniania osób niepełnosprawnych w wybranych krajach OECD i w Polsce
  Strony: 143-152
  Pobierz
 • Magdalena Wojarska, Małgorzata Czeszejko-Sochacka - Rozdział 15. Prywatyzacja jako instrument optymalizacji zakresu państwa w gospodarce
  Strony: 153-164
  Pobierz
 • Agnieszka Bobrowska, Aleksandra Piasecka - Rozdział 16. Rola państwa w systemie emerytalnym
  Strony: 165-172
  Pobierz
 • Bogdan Piątkowski - Rozdział 17. Finansowanie ochrony zdrowia. Usługa zdrowotna - dobro publiczne czy towar?
  Strony: 173-183
  Pobierz
 • Anna Szymczak - Rozdział 18. Krótkookresowe i długookresowe efekty wpływu stopy procentowej na aktywność inwestycyjną przedsiębiorstw w Polsce
  Strony: 184-192
  Pobierz
 • Iwona Markowicz, Danuta Miłaszewicz - Rozdział 19. Polityka fiskalna a możliwości rozwojowe gospodarki
  Strony: 193-202
  Pobierz
 • Michał Sosnowski - Rozdział 20. Funkcja motywacyjna systemu podatkowego i jej realizacja w polskich warunkach
  Strony: 203-212
  Pobierz
 • Patrycja Zwiech - Rozdział 21. Aktywność ekonomiczna kobiet i mężczyzn w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej
  Strony: 213-224
  Pobierz
 • Grażyna Węgrzyn - Rozdział 22. Bezrobotni długotrwale - problem XXI wieku
  Strony: 225-234
  Pobierz
 • Małgorzata Gawrycka - Rozdział 23. Wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia i organizacji pracy w celu zwiększenia efektywności funkcjonowania rynku pracy w Polsce
  Strony: 235-242
  Pobierz
 • Wacław Jarmołowicz, Barbara Kalinowska-Nawrotek - Rozdział 24. Praca kobiet a elastyczne formy zatrudnienia
  Strony: 243-253
  Pobierz
 • Agnieszka Grzybowska - Rozdział 25. Rynek pracy w bankowości komercyjnej
  Strony: 254-262
  Pobierz
 • Rafał Nagaj - Rozdział 26. Regulacja a konkurencja na rynku energii elektrycznej w Polsce
  Strony: 263-272
  Pobierz
 • Rafał Kasperowicz - Rozdział 27. Wahania cykliczne zapotrzebowania na energię elektryczną konsumowaną przez przemysł w Polsce
  Strony: 273-285
  Pobierz
 • Piotr Szkudlarek - Rozdział 28. Regulacja na rzecz konkurencji na rynku usług telekomunikacyjnych
  Strony: 286-296
  Pobierz
 • Mirosław Raczyński - Rozdział 29. Reformy sektora telekomunikacji w Polsce
  Strony: 297-304
  Pobierz
 • Piotr Pijet - Rozdział 30. Dług publiczny Polski jako zagrożenie dla rozwoju gospodarczego samorządów
  Strony: 305-312
  Pobierz

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432