Wybrane problemy gospodarki opartej na wiedzy

Redaktor naukowy: Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak

Wydawnictwo: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2006

Dostępna w bibliotece: dostępna

Wersja elektroniczna

 • Michał Gabriel Woźniak - Makroregulacyjne warunki rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Wnioski dla gospodarki Ukrainy
  Strony: 7-14
  Pobierz
 • Małgorzata M. Kluska - Propozycje działań nakierowanych na budowanie gospodarki opartej na wiedzy na Ukrainie, na bazie doświadczeń UE i polskiej trajektorii"
  Strony: 15-21
  Pobierz
 • Tomasz Bernat - Europejski rynek ubezpieczeń - wyzwanie dla Ukrainy
  Strony: 22-27
  Pobierz
 • Jadwiga Wawer-Bernat - Wyniki działalności otwartych funduszy emerytalnych w Polsce w latach 2000-2005
  Strony: 28-34
  Pobierz
 • Małgorzata Bednarczyk - Gospodarka turystyczna oparta na wiedzy w Polsce. Doświadczenia przedakcesyjne
  Strony: 35-40
  Pobierz
 • Daniel Fic, Paweł Szudra - Tendencje rozwojowe handlu detalicznego w Polsce - doświadczenia europejskie
  Strony: 41-44
  Pobierz
 • Katarzyna Włodarczyk - Śpiewak - Rola edukacji w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy (na przykładzie Polski)
  Strony: 45-54
  Pobierz
 • Barbara Czerniachowicz - Inwestycje w edukację na poziomie wyższym
  Strony: 55-61
  Pobierz
 • Barbara Kryk - Wiedza i edukacja ekologiczna w gospodarce opartej na wiedzy
  Strony: 62-70
  Pobierz
 • Ewa Mazur - Wierzbicka - Edukacja dla zrównoważonego rozwoju
  Strony: 71-76
  Pobierz
 • Anetta Zielińska - Rozwój edukacji ekologicznej na podstawie doświadczeń wybranych państw Unii Europejskiej
  Strony: 77-82
  Pobierz
 • Wojciech Jarecki - Mikroekonomiczne korzyści z kształcenia
  Strony: 83-89
  Pobierz
 • Magdalena Knapińska - Labor Market Policy In European Union
  Strony: 90-96
  Pobierz
 • Małgorzata Ślusarczyk-Jurek - Intensity of unemployment in relation to educational level
  Strony: 97-105
  Pobierz
 • Wojciech Owczarzak - Poziom wykształcenia a popyt na rynku pracy Unii Europejskiej
  Strony: 106-113
  Pobierz
 • Patrycja Zwiech - Dyskryminacja kobiet w dostępie do szkoleń - wyniki badań ankietowych
  Strony: 114-121
  Pobierz
 • Marek Kunasz - Techniki szkolenia poza stanowiskiem pracy
  Strony: 122-132
  Pobierz
 • Krystyna Brzozowska, Małgorzata Łatuszyńska - Infrastruktura informacyjna jako element infrastruktury publicznej (próba systematyzacji)
  Strony: 133-140
  Pobierz
 • Agnieszka Ciechelska, Tomasz Poskrobko - Wpływ informacji na trwały i zrównoważony rozwój
  Strony: 141-151
  Pobierz
 • Ewa Frąckiewicz - Zmiana pozycji rynkowej klienta jako wyznacznik ewolucji marketingowego systemu informacyjnego
  Strony: 152-160
  Pobierz
 • Iga Rudawska - Potrzeby informacyjne w reformowanych sektorach zdrowia - przykład Polski
  Strony: 161-168
  Pobierz
 • Agata Jakubowska, Monika Krakowiak - Wykorzystanie Internetu w procesach decyzyjnych w gminie
  Strony: 169-173
  Pobierz
 • Grażyna Maniak, Renata Nowak - Lewandowska - Nowy paradygmat zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy
  Strony: 174-183
  Pobierz
 • Aleksandra Gąsior-Żarska - Doskonalenie zarządzania informacją w gospodarce opartej na wiedzy
  Strony: 184-190
  Pobierz
 • Katarzyna Balcerowicz, Sandra Misiak - Mikroekonomiczna analiza konkurencyjności na przykładzie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
  Strony: 191-197
  Pobierz
 • Katarzyna Balcerowicz, Sandra Misiak - Zasoby jako czynniki wspomagające konkurencyjność przedsiębiorstwa na przykładzie Zarządu Portów Morskich Szczecin i Świnoujście S.A.
  Strony: 198-205
  Pobierz

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432