Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych

Redaktor naukowy: Danuta Kopycińska

Wydawnictwo: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2006

Dostępna w bibliotece: dostępna

Wersja elektroniczna

 • Małgorzata Gawrycka - Rozdział 1. Wybrane aspekty zmian zatrudnienia w gospodarce polskiej
  Strony: 7-16
  Pobierz
 • Anna Szymczak - Rozdział 2. Inwestycje w kapitał rzeczowy a zmiany poziomu zatrudnienia w gospodarce narodowej
  Strony: 17-25
  Pobierz
 • Grażyna Maniak, Renata Nowak-Lewandowska - Rozdział 3. Wybrane aspekty emigracji zarobkowych i ich konsekwencje dla rynku pracy w Polsce po 1 maja 2004 roku
  Strony: 26-37
  Pobierz
 • Małgorzata Kokocińska - Rozdział 4. Bezrobocie w Polsce w świetle neoklasycznej teorii wzrostu gospodarczego
  Strony: 38-50
  Pobierz
 • Wacław Jarmołowicz, Beata Woźniak - Rozdział 5. Transformacyjne bezrobocie instytucjonalne
  Strony: 51-65
  Pobierz
 • Bogusław Jeleń - Rozdział 6. Rynek pracy na obszarach chronionych w euroregionie Bug
  Strony: 66-72
  Pobierz
 • Agnieszka Grzybowska - Rozdział 7. Rynek pracy w województwie podlaskim
  Strony: 73-86
  Pobierz
 • Agnieszka Bobrowska, Aleksandra Piasecka - Rozdział 8. Zmiany w strukturze bezrobotnych na Opolszczyźnie w latach 1992-2004
  Strony: 87-98
  Pobierz
 • Izabela Bludnik - Rozdział 9. Neokeynesowski model "bumelanta" jako teoria niedobrowolnego bezrobocia
  Strony: 99-109
  Pobierz
 • Magdalena Knapińska - Rozdział 10. Sytuacja na rynkach pracy w krajach UE po roku 2000
  Strony: 110-116
  Pobierz
 • Ryszard Stefański - Rozdział 11. Wpływ zmian kursu walutowego na rynek pracy
  Strony: 117-127
  Pobierz
 • Grażyna Węgrzyn - Rozdział 12. Kobiety na europejskim rynku pracy
  Strony: 128-135
  Pobierz
 • Anna Bagieńska - Rozdział 13. Koszty pracy w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej i USA
  Strony: 136-144
  Pobierz
 • Bogusława Puzio-Wacławik - Rozdział 14. Uelastycznianie rynku pracy w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej
  Strony: 145-157
  Pobierz
 • Jurij Bilan, Petro Bajdecki - Rozdział 15. Podwyższenie aktywności ekonomicznej bezrobotnej ludności Ukrainy
  Strony: 158-167
  Pobierz

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432