Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego

Redaktor naukowy: Danuta Kopycińska

Wydawnictwo: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2006

Dostępna w bibliotece: dostępna

Wersja elektroniczna

 • Teresa Kamińska - Rozdział 1. Warunki efektywnego mechanizmu finansowania gospodarki opartej na wiedzy (GOW)
  Strony: 7-14
  Pobierz
 • Gabriela Wronowska - Rozdział 2. Czynniki kształtujące kapitał ludzki w krajach Unii Europejskiej - analiza porównawcza
  Strony: 15-32
  Pobierz
 • Anna Bisaga - Rozdział 3. Wpływ procesów integracyjnych z UE na kapitał ludzki w rolnictwie (na przykładzie badań w województwie opolskim)
  Strony: 33-45
  Pobierz
 • Patrycja Zwiech - Rozdział 4. Cele i wartości menedżerek i menedżerów w świetle badań ankietowych
  Strony: 46-54
  Pobierz
 • Dorota Frasunkiewicz - Rozdział 5. Kompetencje społeczne menedżerów MŚP w zakresie pozyskiwania i przekazywania informacji
  Strony: 55-66
  Pobierz
 • Łukasz Sułkowski - Rozdział 6. Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie rodzinnym
  Strony: 67-76
  Pobierz
 • Marek Kunasz - Rozdział 7. Wybrane aspekty procesu szkoleniowego w przedsiębiorstwie - wyniki badań
  Strony: 77-86
  Pobierz
 • Marta Młokosiewicz - Rozdział 8. Ubóstwo a formy kapitału społecznego
  Strony: 87-98
  Pobierz
 • Jacek Duda - Rozdział 9. Regionalne strategie innowacji narzędziem zwiększania konkurencyjności polskich regionów
  Strony: 99-109
  Pobierz

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432