Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce

Redaktor naukowy: Danuta Kopycińska

Wydawnictwo: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2006

Dostępna w bibliotece: dostępna

Wersja elektroniczna

 • Joanna Rachocka - Rozdział 1. Konsumeryzm polityczny: obywatel konsument w społeczeństwie obywatelskim
  Strony: 7-18
  Pobierz
 • Ewa Ignaciuk, Władysława Kiwak - Rozdział 2. Instytucjonalne uwarunkowania przedsiębiorczości
  Strony: 19-28
  Pobierz
 • Bogumiła Szopa - Rozdział 3. Polskie gospodarstwa domowe wobec akcesji
  Strony: 29-42
  Pobierz
 • Anna Gardocka-Jałowiec - Rozdział 4. Konsument jako uczestnik gry rynkowej
  Strony: 43-50
  Pobierz
 • Krystyna Hanusik, Urszula Łangowska-Szczęśniak - Rozdział 5. Zmiany wyposażenia gospodarstw domowych w Polsce jako skutek zmian modelu konsumpcji
  Strony: 51-61
  Pobierz
 • Anna Wildowicz - Rozdział 6. Determinanty skłonności do oszczędzania w Polsce w latach 1991-2005
  Strony: 62-73
  Pobierz
 • Grzegorz Wałęga - Rozdział 7. Zadłużenie polskich gospodarstw domowych z tytułu kredytów bankowych
  Strony: 74-85
  Pobierz
 • Marta Maciejasz-Świątkiewicz, Magdalena Palmer - Rozdział 8. Instrumenty finansowe w opinii gospodarstw domowych - znajomość, dostepność i dochodowość
  Strony: 86-95
  Pobierz
 • Barbara Kryk, Katarzyna Włodarczyk - Śpiewak - Rozdział 9. Wybrane aspekty jakości życia na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
  Strony: 96-110
  Pobierz
 • Sławomir Kalinowski - Rozdział 10. Model negocjacyjny Zeuthena a schemat arbitrażowy Nasha - studium porównawcze
  Strony: 111-123
  Pobierz
 • Beata Granosik, Agnieszka Jakubowska - Rozdział 11. Analiza i ocena metod badania efektywności inwestycji rzeczowych
  Strony: 124-136
  Pobierz
 • Marianna Księżyk - Rozdział 12. Koszty alternatywne w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez przedsiębiorstwa prywatne w warunkach otwartej gospodarki rynkowej
  Strony: 137-148
  Pobierz
 • Anna Wolak-Tuzimek - Rozdział 13. Analiza sektora małych i średnich przedsiębiorstw
  Strony: 149-157
  Pobierz
 • Agnieszka Szczepkowska - Flis - Rozdział 14. Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na produktywność w polskim przetwórstwie przemysłowym
  Strony: 158-170
  Pobierz
 • Anna Kozłowska - Rozdział 15. Zmiany strukturalne w polskim przemyśle przetwórczym - analiza nakładów i wyników w latach 1992 - 2004
  Strony: 171-186
  Pobierz
 • Ewa Mazur-Wierzbicka - Rozdział 16. Proekologiczna działalność przedsiębiorstw sektora chemicznego
  Strony: 187-197
  Pobierz
 • Piotr Beszterda - Rozdział 17. Wycena przedsiębiorstw metodą porównawczą na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie
  Strony: 198-209
  Pobierz

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432