Problemy gospodarowania w dobie globalizacji - materiały konferencyjne

Redaktor naukowy: Marek Kunasz

Wydawnictwo: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2006

Dostępna w bibliotece: dostępna

Wersja elektroniczna

 • Anna Bagieńska - Faktoring jako niezbędny instrument finansowy nowoczesnej gospodarki
  Strony: 7-15
  Pobierz
 • Agnieszka Bretyn - Źródła finansowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
  Strony: 16-25
  Pobierz
 • Anna Cudowska-Sojko, Andrzej Dzun - Polska polityka fiskalna a bilans handlowy kraju - analiza teoretyczno-empiryczna
  Strony: 26-35
  Pobierz
 • Wojciech Jarecki - W kwestii szacowania efektywności kształcenia metodą T.W.Schultza
  Strony: 36-43
  Pobierz
 • Marcin Krzesaj - Rozproszenie cen produktów homogenicznych w internecie
  Strony: 44-50
  Pobierz
 • Rafał Nagaj - Państwo a bezpieczeństwo energetyczne Polski
  Strony: 51-58
  Pobierz
 • Iwona Oleniuch - Korzyści z wolontariatu pracowniczego w dobie wzrostu konkurencyjności i niepewności otoczenia
  Strony: 59-69
  Pobierz
 • Jacek Pasturak - Umiejętności i kwalifikacje kadry zarządzajacej do konkurowania na globalnym rynku UE
  Strony: 70-80
  Pobierz
 • Wojciech Pizło - Marketing społeczny w korporacji międzynarodowej Nestle - studium przypadku
  Strony: 81-89
  Pobierz
 • Robert Stanisławski - Znaczenie unijnych środków pomocowych w Polsce w zakresie walki z bezrobociem z uwzględnieniem roli sektora MŚP
  Strony: 90-101
  Pobierz
 • Katarzyna Strzała-Osuch, Daniel Osuch - Wzajemna konkurencyjność inwestycji proekologicznych
  Strony: 102-107
  Pobierz
 • Grzegorz Tchorek - Konwergencja nominalna a integracja rynków finansowych w Hiszpanii, Portugalii i Grecji na drodze do strefy euro
  Strony: 108-119
  Pobierz
 • Agnieszka Tłuczak - Wpływ działań państwa na kształtowanie się cen wybranych produktów rolnych w Polsce
  Strony: 120-129
  Pobierz
 • Adam Tomanek - Wykorzystanie instrumentów rozwoju lokalnego w gminach powiatu hajnowskiego i zambrowskiego w świetle przeprowadzonych badań ankietowych
  Strony: 130-144
  Pobierz
 • Krzysztof Turowski - Unowocześnienie struktury gospodarczej jako czynnik wzrostu produktywności w polskiej gospodarce
  Strony: 145-161
  Pobierz
 • Łukasz Wróblewski - Kapitał intelektualny w zarządzaniu wiedzą - rozwój i zatrzymywanie wybitnych jednostek w organizacji
  Strony: 162-171
  Pobierz

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432