Przemiany rynku pracy w kontekcie procesów społecznych i gospodarczych

Redaktor naukowy: Jarosław Poteralski

Wydawnictwo: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2007

Dostępna w bibliotece: dostępna

Wersja elektroniczna

 • Patrycja Zwiech - Niestandardowe formy zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej
  Strony: 7-17
  Pobierz
 • Adam Baszyński - Analiza zatrudnienia w sektorach bankowych wybranych krajów Europy Środkowo- Wschodniej
  Strony: 18-29
  Pobierz
 • Beata Woźniak - Bierność zawodowa w Polsce na tle wybranych krajów Europy Środkowo- Wschodniej
  Strony: 30-44
  Pobierz
 • Sebastian Płóciennik - Rynek pracy w RFN: instytucjonalna perspektywa zmian
  Strony: 45-59
  Pobierz
 • Grażyna Maniak - W kierunku elastyczności pracy- aspekty elastyczności polskiego rynku pracy
  Strony: 60-77
  Pobierz
 • Agnieszka Wałęga, Grzegorz Wałęga - Aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych w Polsce
  Strony: 78-89
  Pobierz
 • Robert Wolański - Tendencje i perspektywy liczby pracujących w małych i średnich przedsiębiorstwach
  Strony: 90-102
  Pobierz
 • Ewa Mossakowska - Rynek pracy na terenach wiejskich
  Strony: 103-112
  Pobierz
 • Lucyna Szczebiot- Knoblauch - Bezrobocie kobiet z obszarów wiejskich województwa warmińsko- mazurskiego
  Strony: 113-121
  Pobierz
 • Izabela Bludnik - Keynesizm a nominalne sztywności cen i płac
  Strony: 122-133
  Pobierz
 • Mariusz Nyk - Wpływ płacy minimalnej na poziom zatrudnienia w Polsce
  Strony: 134-142
  Pobierz
 • Katarzyna Maruszewska - Motyw zarobkowy w polskiej emigracji okresu przemian społeczno- gospodarczych
  Strony: 143-155
  Pobierz
 • Joanna Hernik - Polskie organizacje pozarządowe jako potencjalny zasób miejsc pracy- perspektywa województw o największych wskaźnikach bezrobocia
  Strony: 156-164
  Pobierz
 • Ewa Kuberka- Kóska - Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a tendencje w zatrudnieniu w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego
  Strony: 165-181
  Pobierz
 • Anna Skórska, Radosław Jeż, Jarosław Wąsowicz - Bariery i perspektywy rozwoju sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw- konsekwencje dla rynku pracy w Polsce
  Strony: 182-194
  Pobierz
 • Wiesława Lizińska - Zmiany organizacji i wydajności pracy w przedsiębiorstwach bezpośredniego inwestowania w regionie Warmii i Mazur
  Strony: 195-202
  Pobierz
 • Jarosław Poteralski - Przedsiębiorczość absolwentów wyższych uczelni w województwie zachodniopomorskim
  Strony: 203-211
  Pobierz
 • Rafał Kasprzak - Promocja postaw przedsiębiorczych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego- wdrażanie działania 2.5. ZPORR w województwie mazowieckim
  Strony: 212-224
  Pobierz
 • Katarzyna Gunia - Architektura systemu wsparcia przedsiębiorczości w kontekście aktywizacji zawodowej młodych ludzi na Pomorzu
  Strony: 225-235
  Pobierz
 • Katarzyna Kuźniar - Znaczenie kapitału ludzkiego dla realizacji koncepcji gospodarki opartej na wiedzy
  Strony: 236-246
  Pobierz
 • Anetta Waśniewska - Zasoby kapitału ludzkiego na obszarze Warmii i Mazur
  Strony: 247-256
  Pobierz
 • Marek Kunasz - System pomiaru funkcji personalnej w przedsiębiorstwie- zestaw indywidualnie dobranych mierników i wskaźników
  Strony: 257-266
  Pobierz
 • Marek Kunasz - Przegląd metod szkoleniowych "on the job"
  Strony: 267-276
  Pobierz

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432