Przedsiębiorstwo i państwo - wybrane problemy konkurencyjności

Redaktor naukowy: Tomasz Bernat

Wydawnictwo: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego

Miejsce i rok wydania: Szczecin 2007

Dostępna w bibliotece: dostępna

Wersja elektroniczna

 • Iwona Gorzeń-Mitka - Bariery prowadzenia działalności gospodarczej a konkurencyjność przedsiębiorstw w obszarze Europy Środkowo- Wschodniej
  Strony: 7-18
  Pobierz
 • Monika Kłos - Outsourcing- koncepcja wzmocnienia konkurencyjności
  Strony: 19-29
  Pobierz
 • Ewa Mazur-Wierzbicka - Wpływ zachowań proekologicznych na konkurencyjność przedsiębiorstw
  Strony: 30-36
  Pobierz
 • Małgorzata Baran - Wpływ gron na konkurencyjność przedsiębiorstw
  Strony: 37-44
  Pobierz
 • Olimpia Grabiec - Powiązania w grupie kapitałowej i ich wpływ na jej konkurencyjność
  Strony: 45-54
  Pobierz
 • Katarzyna Wójcik, Tomasz Sierotowicz - Potencjał innowacyjny organizacji jako determinant konkurencyjności
  Strony: 55-64
  Pobierz
 • Monika Sipa, Małgorzata Smolarek - Innowacje a konkurencyjność małych firm w województwie śląskim
  Strony: 65-74
  Pobierz
 • Michał Żebrowski - Konkurencyjność przez innowacje na rynku informatycznym w Polsce
  Strony: 75-84
  Pobierz
 • Agnieszka Kańczukowska-Stadnik - Innowacje produktowe na rynku opakowań - determinant konkurencyjności przedsiębiorstw
  Strony: 85-92
  Pobierz
 • Iwona Chomiak-Orsa - Technologie informacyjne podstawową determinantą konkurencyjności
  Strony: 93-99
  Pobierz
 • Magdalena Soboń - Konkurencyjność marketów w Polsce wobec innych form handlu detalicznego
  Strony: 100-107
  Pobierz
 • Piotr Szkudlarek - Konwergencja jako czynnik wzrostu konkurencji na rynku usług telekomunikacyjnych
  Strony: 108-120
  Pobierz
 • Sławomir Smoliński - Determinanty konkurencyjności na kolejowym rynku przewozów pasażerskich
  Strony: 121-125
  Pobierz
 • Anna Turczak - Klasyfikacja spółek publicznych na podstawie ich pozycji konkurencyjnej w sektorze budowlanym
  Strony: 126-139
  Pobierz
 • Katarzyna Marton-Gadoś - Polski sektor bankowy w budowaniu konkurencyjności regionów
  Strony: 140-149
  Pobierz
 • Joanna Czech-Rogosz - Konkurencyjność społecznej gospodarki rynkowej
  Strony: 150-161
  Pobierz
 • Anetta Zielińska - Konkurencyjność obszarów przyrodniczo cennych
  Strony: 162-172
  Pobierz
 • Anna Gardocka- Jałowiec - Kapitał społeczny jako deskryptor przewagi konkurencyjnej
  Strony: 173-181
  Pobierz
 • Małgorzata Mikita - Nowe formy finansowania rozwoju regionalnego- szansą na wzrost konkurencyjności Polski
  Strony: 182-192
  Pobierz
 • Anita Richert-Kaźmierska - Partnerstwo na rzecz rozwoju regionalnego a konkurencyjność regionalna
  Strony: 193-204
  Pobierz
 • Małgorzata Dziembała - Budowanie konkurencyjnej gospodarki Polski i jej regionów w oparciu o kapitał ludzki w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej
  Strony: 205-214
  Pobierz
 • Agnieszka Macuga, Paweł Macuga - Konkurencyjność polskiej gospodarki przez pryzmat innowacyjności
  Strony: 215-227
  Pobierz
 • Ewa Szymanik - "Stare" a "nowe" kraje UE- konkurencyjność polskiego eksportu
  Strony: 228-233
  Pobierz
 • Sławomir Czech - Konkurencyjność Szwecji a proces reform gospodarczych
  Strony: 234-246
  Pobierz
 • Sylwia Talar - Determinanty konkurencyjności gospodarki Irlandii
  Strony: 247-258
  Pobierz

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432