Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 136, Prace Katedry Mikroekonomii nr 1, Mikroekonomiczne aspekty zarządzania

Redaktor naukowy: Danuta Kopycińska

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Miejsce i rok wydania: Szczecin 1995

Dostępna w bibliotece: niedostępna

Wersja elektroniczna

 • Danuta Kopycińska - Świadomość społeczna a system wynagrodzeń w Polsce
  Strony: 5-18

 • Marek Czajkowski - Rola państwa w kształtowaniu procesów rynkowych (współczesne przewartościowanie)
  Strony: 19-34

 • Aneta Zelek - Koncepcja homo oeconomicus a model X-efektywności
  Strony: 35-48

 • Barbara Kryk - Internalizacja strat ekologicznych warunkiem realności koncepcji ekorozwoju
  Strony: 49-60

 • Tomasz Bernat - Controlling - metoda zarządzania przez cele w aspekcie funkcji zarządzania
  Strony: 61-72

 • Grażyna Maniak - Etyczna krytyka biznesu z perspektywy historii myśli ekonomicznej
  Strony: 73-86

 • Benedykt Niemczynowicz - Menedżerski model przedsiębiorstwa W.J.Baumola
  Strony: 87-99

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432