Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 194, Prace Katedry Mikroekonomii nr 2, Mikroekonomiczne aspekty gospodarowania

Redaktor naukowy: Danuta Kopycińska

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Miejsce i rok wydania: Szczecin 1998

Dostępna w bibliotece: niedostępna

Wersja elektroniczna

 • Danuta Kopycińska - Zgodność ekonomii z etyką - teoria i praktyka
  Strony: 7-22

 • Barbara Kryk - Etyczny wizerunek firmy a jej funkcja celu
  Strony: 23-30

 • Marta Młokosiewicz - Dobrobyt ekonomiczny jako funkcja jakości życia
  Strony: 31-39

 • Aneta Zelek - Mikroekonomiczna analiza konkurencji w sektorze. Nowoczesne ujęcie metodologiczne
  Strony: 41-65

 • Benedykt Niemczynowicz - Prywatyzacja przedsiębiorstw województwa szczecińskiego
  Strony: 67-78

 • Grażyna Maniak - Rynek pracy a restrukturyzacja w warunkach budowy gospodarki rynkowej
  Strony: 79-95

 • Renata Nowak - Lewandowska - Perspektywy startu zawodowego młodzieży na polskim rynku pracy
  Strony: 97-109

 • Tomasz Bernat Krzysztof Pietras - Zakładowy fundusz emerytalny. Koncepcja teoretyczna
  Strony: 111-122

 • Waldemar Witte - Die Arten der Liquidation in Theorie und Praxis
  Strony: 123-129

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432