Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 201, Prace Katedry Mikroekonomii nr 3, Mikroekonomiczne problemy gospodarowania

Redaktor naukowy: Danuta Kopycińska

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Miejsce i rok wydania: Szczecin 1998

Dostępna w bibliotece: niedostępna

Wersja elektroniczna

 • Danuta Kopycińska - Kapitalizm społeczno - produkcyjny - związkowa koncepcja społeczxnej gospodarki rynkowej w Polsce
  Strony: 7-17

 • Marta Młokosiewicz - Przyczyny i formy ubóstwa
  Strony: 19-37

 • Renata Nowak - Lewandowska - Społeczno - psychologiczne i etyczno - moralne skutki bezrobocia młodzieży
  Strony: 39-47

 • Barbara Kryk - Ochrona prawna konkurencji jako środek zapobiegający nieetycznemu konkurowaniu
  Strony: 49-61

 • Grażyna Maniak - Ekonomiczna rola związków zawodowych
  Strony: 63-84

 • Tomasz Bernat - Ubezpieczenia społeczne w Polsce. Analiza rynku i produktu
  Strony: 85-94

 • Aneta Zelek - Istota i pomiar sukcesu firmy na rynku
  Strony: 95-114

 • Benedykt Niemczynowicz - Pojęcie i klasyfikacje strategii rozwoju firmy
  Strony: 115-123

 • Katarzyna Włodarczyk - Śpiewak - Znaczenie reklamy dla przedsiębiorstwa w odniesieniu do różnych modeli rynku
  Strony: 125-133

 • Berthold Fabke - Lohnt sich Flexible Arbeitszeiten fur die Unternehmen? Eine Untersuchung der betriebswirtschaftlichen Auswirkungen
  Strony: 135-152

 • Waldemar Winkler - Probleme der Unternehmensbewertung in den neuen Bundeslandern und in Mittel- und Osteuropa
  Strony: 153-164

 • Waldemar Witte - Upstream-Management - das neue Verhaltnis von Herstellern und Lieferanten
  Strony: 165-172

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432