Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 227, Prace Katedry Mikroekonomii nr 4, Współczesne problemy zarządzania biznesem

Redaktor naukowy: Danuta Kopycińska

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Miejsce i rok wydania: Szczecin 1998

Dostępna w bibliotece: niedostępna

Wersja elektroniczna

 • Aneta Zelek - Europejski Model Doskonałości Biznesu jako system zarządzania jakością
  Strony: 5-18

 • Wojciech Jarecki - Kodeksy etyczne w krajach wysoko rozwiniętych
  Strony: 19-27

 • Grażyna Maniak - Strategiczne znaczenie gospodarowania zasobami ludzkimi we współczesnym przedsiębiorstwie
  Strony: 29-42

 • Marek Czajkowski - Źródła strategii podatkowej małych firm
  Strony: 43-58

 • Benedykt Niemczynowicz - Model przedsiębiorstwa menedżerskiego Marrisa
  Strony: 59-75

 • Barbara Kryk - Polityka ekologiczna a polityka ekonomiczna w Polsce
  Strony: 77-88

 • Ewa Mazur - Zmiany w systemie bankowym
  Strony: 89-99

 • Andrzej Kobylec - Powstanie holdingów bankowych w Polsce
  Strony: 101-107

 • Renata Nowak - Lewandowska - Problemy przeciwdziałania bezrobociu młodzieży w opiniach bezrobotnych - na podstawie badań ankietowych w województwie szczecińskim
  Strony: 109-119

 • Marta Młokosiewicz - Pomoc społeczna w regionie szczecińskim
  Strony: 121-132

 • Katarzyna Włodarczyk - Śpiewak - Spółki holdingowe w szczecińskich przedsiębiorstwach przemysłowych w sektorze budowlanym
  Strony: 133-145

 • Krzysztof Pietras - Teoria arbitrażu cenowego - zastąpienie czy rozwinięcie CAPM
  Strony: 147-154

 • Berthold FaBke - Motive fur die Einfuhrung Flexibler Arbeitszeiten
  Strony: 155-165

 • Waldemar Winkler - Probleme der Unternehmensbewertung in den neuen Bundeslander und Mittel- und Osteuropa
  Strony: 167-176

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432