Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 249, Prace Katedry Mikroekonomii nr 5, Problemy współczesnej gospodarki

Redaktor naukowy: Danuta Kopycińska

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Miejsce i rok wydania: Szczecin 1999

Dostępna w bibliotece: niedostępna

Wersja elektroniczna

 • Marek Kunasz - Wybrane współczesne teorie zatrudnienia i rynku pracy
  Strony: 5-14

 • Katarzyna Włodarczyk - Śpiewak - Wybrane problemy etyczne menedżerskich modeli przedsiębiorstw zastosowanych w praktyce
  Strony: 15-26

 • Ewa Mazur - Rachunek kosztów jakości
  Strony: 27-38

 • Grażyna Maniak - Rola i organizacja działu personalnego
  Strony: 39-52

 • Krzysztof Pietras - Selekcja papierów wartościowych, alokacja aktywów i synchronizacja rynkowa w nowoczesnej teorii portfela papierów wartościowych
  Strony: 53-60

 • Renata Nowak - Lewandowska - Przyczyny utraty pracy i trwałości bezrobocia wśród młodzieży w regionie szczecińskim na podztawie badań ankietowych
  Strony: 61-73

 • Andrzej Kobylec - Transformacja sieci handlu detalicznego w Polsce
  Strony: 75-83

 • Marek Czajkowski - Ulgi inwestycyjne dla firm a strategia podatkowa
  Strony: 85-101

 • Wojciech Jarecki - Mentoring - metoda wspomaganoia rozwoju nowych pracowników
  Strony: 103-111

 • Marta Młokosiewicz - Znaczenie zasady pomocniczości w przeciwdziałaniu ubóstwu w Polsce
  Strony: 113-124

 • Tomasz Bernat - Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych w koncepcji reformy systemu emerytalno - rentowego
  Strony: 125-137

 • Aneta Zelek - Transnarodowe alianse strategiczne jako współczesny trend rozwoju monopoli telekomunikacyjnych
  Strony: 139-154

 • Barbara Kryk - Problemy w dostosowaniu polskiej polityki ekologicznej do standardów unijnych
  Strony: 155-164

 • Malte Wolter - Die Uberwachung der Haushaltspolitik in der Europaischen nach dem 1.1.1999
  Strony: 165-179

 • Patrycja Manorek - Podstawowe determinanty wyboru strategii firmy
  Strony: 181-193

 • Benedykt Niemczynowicz - Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w woj. szczecińskim w latach 1990-1998
  Strony: 195-203

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432